Mikulov

Homepage > News > Nádoby na bioodpad

Novinky a aktuality

17/5 2011

Nádoby na bioodpad

Vážení občané,
ve dnech 27.4.-1.5.2011 došlo k rozmístění nádob na oddělený sběr bioodpadu.

Náklady na jejich svážení jsou zahrnuty v běžném ročním poplatku za odpady. Tento poplatek tedy zůstává neměnný a nebude k němu nic připočteno. Jednotlivým domácnostem s výjimkou sídlišť a některých bytových domů byla přidělena speciální hnědá plastová nádoba, uvnitř s informačními letáky a kompostovatelnými sáčky. Pokud zůstala nechtěná nádoba stát před domem, mělo by dojít k jejímu odvozu svozovou společností STKO. Pokud Vám naopak nádoba nedopatřením přidělena nebyla, obraťte se prosím na pí. Kučerovou ze spol. STKO na tel.: 519 511 456. Svoz bioodpadů z hnědých nádob probíhá poprvé v týdnu 16.- 20.5.2011 a to v den, kdy ve Vaší ulici běžně probíhá svoz komunálního odpadu. Dále bude probíhat jedenkrát za dva týdny. Svoz komunálního odpadu bude v květnu a červnu probíhat dle stávajícího harmonogramu. Avšak od měsíce července se frekvence změní z jednou týdně, na jednou za dva týdny. To znamená, že směsný komunální odpad bude svezen v jednom týdnu, následující týden bude svezen pouze bioodpad a další týden pouze komunální odpad atd... Za všechny, jež se na realizaci projektu zavedení odděleného sběru bioodpadů podílejí, Vás žádám o shovívavost v počátcích, které nebývají snadné. Dále Vás prosím o pročtení přiložených informačních materiálů a spolupráci při snaze dále snižovat množství produkovaných odpadů a tím i finančních nákladů na odpadové hospodářství Vašeho města.

Za OŽP, Městského úřadu Mikulov,
Martina Brodská

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery