Mikulov

Homepage > News > Kinoklubem se nesly verše

Novinky a aktuality

3/4 2012

Kinoklubem se nesly verše

Zpráva z 8. ročníku oblastního kola recitační soutěže.

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav uspořádala 29.března 2012 již 8.ročník oblastního kola recitační soutěže. Tento rok se do soutěže zapojilo celkem 69 dětí z mikulovských škol i škol z našeho okolí. Zúčastnili se nejlepší recitátoři a recitátorky ze základních škol v Dolních Věstonicích, Dolních Dunajovicích, Březí, Drnholci, Valticích, ale i z místního gymnázia a ZŠ Hraničářů. Hlavní pořadatelkou byla paní učitelka Mgr. Lenka Buchtová.

Soutěž byla rozdělena do tří částí- recitace, dramatizace a divadlo. Všichni zúčastnění předvedli výborné výkony. Vždyť měli velmi dobrou motivaci! Vítězové jednotlivých kategorií totiž postupují do krajského kola do Brna a tam budou mít možnost porovnat své výstupy s recitátory celého našeho kraje.    Porota vybírala ty nejlepší a neměla to vůbec jednoduché. Letos v porotě zasedli Věra Sobotová, Jaromír Crhan a Jindřiška Kudrnová.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat SOU Mikulov za sladké větrníky, které zhotovila cukrářská dílna. Děkujeme i Městskému úřadu Mikulov za zapůjčení velmi pěkného prostoru k pořádání soutěže- kinoklubu.

Na uspořádání celé akce se finančně podílelo také SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav.

Gratulujeme všem vítězům k postupu do krajského kola a vážíme si výkonů všech recitátorek a recitátorů a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích. Náš dík patří také vyučujícím, které své svěřence na oblastní kolo recitační soutěže pečlivě připravily. Už teď se těšíme na příští ročník.      

Výsledky soutěže:
RECITACE
I.kategorie  (1.třída)
1.místo: Anežka Čechová (ZŠ Mikulov, Valtická, ul. Pavlovská)
2.místo: Kateřina Jandová (ZŠ Drnholec)
3.místo: Karin Konešová (ZŠ Mikulov, Valtická)

II.kategorie (2. a 3.třída)
1.místo: Ondřej Liďák (ZŠ Mikulov, Valtická)
2.místo: Marika Hanušková (ZŠ Hraničářů)
3.místo: Kristýna Celnarová (ZŠ Ivaň)

III.kategorie (4. a 5.třída)
1.místo: Kateřina Dostálová (ZŠ Mikulov, Valtická)
2.místo: Sabina Schalová (ZŠ Ivaň)
3.místo: Magdaléna Žejdlová (ZŠ Mikulov, Valtická)

IV. kategorie (6. a 7.třída)
1.místo: Tereza Kroupová (Gymnázium Mikulov)
2.místo: Klára Šílová (Gymnázium Mikulov)
3.místo: Ondřej Valů (ZŠ Mikulov, Valtická)

V. kategorie (8. a 9.třída)
1.místo: Vojtěch Hondl (ZŠ Mikulov, Valtická)
2.místo: Tomáš Foltán (Gymnázium Mikulov)
3.místo: Tereza Vajdíková (ZŠ Mikulov, Valtická)

DRAMATIZACE
I. kategorie
1.místo: Sára Nekvasilová (ZŠ Dolní Věstonice)

II.kategorie
1. místo: Barbora Vavříková (Gymnázium Mikulov)

DIVADLO
1. místo: Základní škola Drnholec

další účast: ZŠ Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Valtice

Ilustrační obrázek

Jindřiška Kudrnová

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery