Mikulov

Homepage > News > Nová Soutěž Sbírej a vyhraj!

Novinky a aktuality

22/10 2012

Nová Soutěž Sbírej a vyhraj!

Vážení provozovatelé sběrných dvorů,

žádáme Vás o spolupráci v souvislosti s novou soutěží Sbírej a vyhraj!, která je organizována společností ASEKOL s cílem motivovat občany ke sběru drobných elektrozařízení.

Ve stručnosti o soutěži
Soutěž trvá od 16. 10. 2012 do 28. 2. 2013. Lidé budou informováni prostřednictvím krajských novin, městských a obecních zpravodajů, médií i webových stránek. Zapojit se může každý, kdo má doma alespoň jeden starý spotřebič k vyřazení a donese jej spolu s informačním letákem k Vám na sběrný dvůr. Za jeden kus drobného elektra má soutěžící nárok na jedno razítko. Jakmile nasbírá pět razítek, odešle leták společnosti ASEKOL, která za dozoru notáře po skončení soutěže vylosuje vítěze v jednotlivých krajích. První cenou pro spotřebitele je tablet od společnosti Samsung. Další informace a přesná pravidla soutěže naleznete na internetových stránkách www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj!.

Prosba na obsluhu sběrných dvorů
Žádáme Vás o podporu ve formě otisku razítka (sběrného dvora, provozovatele sběrného dvora nebo obce) na soutěžní leták (za  jeden donesený drobný elektrospotřebič, jeden otisk razítka). Razítka tiskněte na soutěžní leták/letáky, které si s sebou občan donese, na místa k tomu určená, dle počtu doneseného drobného elektra. Občané mají možnost si vystřihnout letáky z radničních novin, nebo je stáhnout a vytisknout z webových stránek. Jejich počet není omezen. Pokud Váš sběrný dvůr nemá k dispozici razítko, napište čitelně na leták adresu sběrného dvora a na každý prostor na razítka Vaše jméno, příjmení a podpis (počet podpisů bude odpovídat počtu doneseného elektrozařízení).

Budeme rádi, když se takto do soutěže zapojíte a podpoříte tak občany ve sběru elektra, i Váš sběrný dvůr bude mít větší šanci na výhru v soutěži Zlatá klec, díky většímu počtu odevzdaných klecových kontejnerů.

V České republice je ještě stále velké množství starého elektrozařízení, které končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Zvyšováním povědomí o třídění elektroodpadu se snažíme zejména u mladé generace docílit větší odpovědnosti k životnímu prostředí.

Ke stažení

Pro více informací o soutěži kontaktujte Jitku Šimkovou (tel.: 234 235 273, simkova@asekol.cz), nebo Vašeho regionálního manažera.

S pozdravem a díky.

Tým společnosti ASEKOL s.r.o.

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery