Mikulov

Homepage > News > Městská policie slaví 20 let své existence

Novinky a aktuality

30/11 2012

Městská policie slaví 20 let své existence

Prosinec v Mikulově patří i prezentaci práce Městské policie. Veřejnost se může na dnech otevřených dveří, které jsou 2. a 4. prosince, podívat do nových prostor, které byly rekonstruovány z dotace prevence kriminality.

Městská policie nabízí občanům možnost dozvědět se více o činnosti této organizační složky a pomáhá prevenci v regionu tím, že informuje o aktualitách či legislativních a exekutivních záležitostech. Kdokoliv je může v uvedených termínech navštívit, zeptat se na nejrůznější užitečné informace, které spadají do jejich činnosti, a poznat jejich práci.

Městská policie v Mikulově byla založena v roce 1992 a začínala se dvěma inspektory veřejného pořádku. Za období své dvacetileté existence se počet strážníků zvýšil na dvanáct a rozsah bezpečnostních činností se věnuje i oblasti prevence. Vypracovává preventivní projekty, vede přednáškovou činnost na školách, v klubech důchodců a i u jiných zájmových skupin.
Jedním z úspěšně získaných projektů byla i přestavba operátorské místnosti a modernizace kamerového systému, který je schopen automaticky sledovat objekt či místo úniku pachatele. Ve městě je nyní dvacet tři kamer a součástí jejich softwaru jsou i licence na čtení státních poznávacích značek vozidel a porovnávání obličejů. Celý systém byl pořízen z dotace ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality, v celkovém finančním objemu 800 tisíc korun. Dvacet procent z této částky financoval Mikulov ze svého rozpočtu. Tato investice má ale předpoklad, že se bezpečnost ve městě posílí. Předchozí zkušenosti se zavedením kamerového systému jsou dobré – z každoročních statistik od doby zavedení kamerového systému v roce 2005 stále meziročně klesá trestná činnost.

„Jsme tranzitní město, naše sociální stratifikace obyvatel je rovněž spojena s určitými riziky a my musíme zabezpečit ochranu majetku i osob. Musíme tuto situaci řešit interně, státní policie nemá kapacitu na dostatečné pokrytí tohoto problému a prevenci," uvedl k posílení výbavy Městské policie starosta Rostislav Koštial.

Další oblastí zvyšování kompetence strážníku je výcvik. Všichni strážníci pravidelně dvakrát ročně konají jednodenní výcvik, zaměřený na taktické a praktické zvládnutí své práce, ovládají práci s výpočetní a digitální technikou, učí se cizí jazyky a získávají speciální osvědčení pro řadu dalších činností.

Za dvacet let se tedy z Městské policie stala opora Mikulova v oblasti bezpečnosti a podílí se na minimalizaci rizik. I díky jejich činnosti je Mikulov vyhledávaným turistickým cílem s dobrou pověstí.

(lk)

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery