Mikulov

Homepage > News > Starosta města přivítal účastníky konference

Novinky a aktuality

3/12 2012

Starosta města přivítal účastníky konference

Mikulov 2012 - setkání blízkých sousedů

V pátek 30. listopadu se na mikulovské radnici setkali odborníci na základní umělecké školství se starostou Mikulova panem Rostislavem Koštialem, který je osobně přivítal a podpořil jejich snahu o hudební vzdělávání mladé generace.

Konference se účastnili zástupci ze zemí Visegrádské čtyřky, členové prezídia Evropské asociace uměleckých škol a zástupci české Asociace základních uměleckých škol. Delegáti se během čtyřdenní konference zabývali otázkami kurikulárních reforem a společných principů v uměleckém vzdělávání z pohledu rozvoje kreativity žáků, sociálních rolí uměleckých škol, vzdělávání napříč generacemi a spoluprácí škol s profesionálními umělci.

Prezidentka české Asociace základních uměleckých škol, paní Jindřiška Kudrnová, v úvodu setkání uvedla: „ Jsme velmi potěšeni, že jsme konferenci mohli uspořádat v tak krásném městě jako je Mikulov. Vřele děkuji panu starostovi, který nad celou akcí převzal záštitu, a také panu řediteli Ing. Jiřímu Vrbkovi z místní Základní umělecké školy.“

Velmi potěšující bylo zejména zjištění, že v celoevropském měřítku patříme mezi země s velmi rozvinutým hudebním vzděláním dětí. Více k tomu uvádí prezidentka Evropské asociace uměleckých škol paní Helena Maffli: „Evropská asociace uměleckých škol zastupuje 27 evropských zemí, ve kterých se vzdělává na šesti tisících školách přes čtyři milióny žáků. V rámci Evropy je Česká republika na pátém místě s počtem 235 tisíc žáků, kteří navštěvují 471 uměleckých škol. Počet studentů tedy činí 8% z celkového počtu obyvatel České republiky. Tato čísla dokazují, že je české umělecké školství na velmi vysoké úrovni.“

Zdá se tedy, že známé přísloví – co Čech, to muzikant, neztrácí své opodstatnění ani v 21. století. Právě mezinárodní kontakty dávají dětem možnost rozvíjet se a poznávat díky hudbě i cizí země a kultury. Mezinárodní konference pak udržují naše umělecké školy v kontaktu se současným děním ve světě a pomáhají vytvářet atraktivní program hudebního vzdělávání pro nové generace malých muzikantů.
(lk)

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery