Mikulov

Homepage > News > V Mikulově se setkají příznivci klezmeru. Město bude hostit třídenní hudební workshop

Novinky a aktuality

1/9 2014

V Mikulově se setkají příznivci klezmeru. Město bude hostit třídenní hudební workshop

Od pátku 5. září do neděle 7. září se bude konat první ročník třídenního workshopu zaměřeného na klezmer, který vychází z hudební tradice judaismu.

Před sto lety se svět s úsměvem na tváři řítil vstříc jatkám první světové války, ale lidé středovýchodní Evropy zatím žili v relativním klidu a prosperitě zastřešované Rakouskem-Uherskem pod vládou Habsburků. Jedním z tmelů této říše byla početná židovská komunita, žijící na celém jejím území a barvitá stejně jako množství národů, v jejichž sousedství pobývala.
Tato kulturní rozmanitost a na tehdejší dobu značná svoboda byla živnou půdou pestré škály židovských muzikantů s množstvím regionálních stylů od Čech až po Podkarpatskou Rus, od Transylvánie po Halič.

„Na jejich hudební tradice formované unikátním geniem loci středovýchodní Evropy se snažíme navázat i na našich klezmerových dnech, kam zveme všechny dnešní následovníky starých c. a k. klezmerů, ať už z Translajtánie či Cislajtánie. Víme, že v českých zemích, na Slovensku, v Polsku a jinde jsou muzikanti, kteří se z různých důvodů zhlédli v klezmeru a jidiš muzice,“ říká pořadatelka hudebního workshopu a galeristka Sylva Chludilová.

Workshop je vhodný pro všechny akustické nástroje, začíná v pátek 5. 9. odpoledne a s přestávkami potrvá až do nedělního odpoledne. Součástí programu je i sobotní koncert lektorů z Francie Freylekhs Brider a jejich hostů. Následovat bude jam session v galerii Efram. Začátek koncertu je ve 20 hodin a vstupné je dobrovolné. „Posluchači uslyší v duchu kabaretu let dvacátých jidiš muziku seriózní, profánní, spirituální i špirituskou, a dojde i na muziku patetickou i poetickou,“ zve Sylva Chludilová.

Třídenní víkendový workshop bude zaměřen na instrumentální stránku klezmerového stylu a ansámblové hraní. Účelem je, aby účastníci zdokonalili své interpretační dovednosti v klezmerovém žánru a pronikli hlouběji do jeho hudebních i mimohudebních souvislostí. „Není cílem naučit se spoustu nového repertoáru, ale spíše se jeho prostřednictvím zlepšit jako klezmerový muzikant,“ říkají lektoři workshopu. Těmi jsou tři hudebníci z Francie – Amit Weisberger (housle a zpěv), Jérome Block (akordeon) a Laurent Clouet (klarinety). Všichni jsou zkušení muzikanti a mezinárodně uznávaní lektoři, kteří mají kromě klezmerové muziky bohaté zkušenosti například s hudbou rumunskou, řeckou či osmanskou. Sami pak účinkují v nejrůznějších projektech, z nichž pro názornost je nejvhodnější zmínit Beigale Orchestra, který se zaměřuje na starou klezmerovou muziku v podání velkých orchestrů.

Účastníci workshopu se budou během tří dnů věnovat převážně klezmerovému repertoáru z počátku 20. století a z období kolem první světové války z Evropy – Belfův Rumunský Orchestr, raný Abe Schwartz, Harry Kandel a podobně. „Budeme se snažit detailně rozebrat herní styl jednotlivých instrumentalistů i kapel a z této analýzy vytvořit náš vlastní nový zvuk,“ doplňuje Sylva Chludilová.
(js)

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery