Mikulov

Homepage > News > Zpráva Povodňové komise Jihomoravského kraje

Novinky a aktuality

15/9 2014

Zpráva Povodňové komise Jihomoravského kraje

Na základě usnesení Povodňové komise Jihomoravského kraje se občanům nedoporučuje, z důvodu možných sesuvů půdy, zdržovat se v blízkosti břehů rozvodněných vodních toků a vodních děl.

Zároveň je nutné, aby občané dbali zvýšené opatrnosti v podmáčených oblastech kvůli možnému pádu stromů.

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery