Mikulov

Homepage > News > Mikulovský zpěváček

Novinky a aktuality

17/3 2016

Mikulovský zpěváček

V sobotu 12. března odpoledne proběhl v  mikulovském kině sedmnáctý ročník pěvecké soutěže  MIKULOVSKÝ ZPĚVÁČEK, kterou pořádá NS Pálava Mikulov ve spolupráci se ZŠ Valtická v Mikulově  pod záštitou města Mikulova.

Sešly se zde děti z mikulovského regionu , které rády zpívají lidové písničky a soutěžily ve třech věkových  kategoriích. Dětské zpěváčky posuzovala také letos pětičlenná odborná porota – předsedou byl pan Jaroslav Pimek – zástupce ředitele ZUŠ Mikulov, paní Irena Mrázková , Helena Slavíková, Barbora Pospíšilová – učitelky ze ZUŠ Mikulov a paní Alena Lorenz – bývalá členka sboru žen NS Pálava.  Velkou oporou v soutěži byla pro děti doprovodná cimbálová muzika Grácia  pod vedením Petra Zugárka  s primášem Radimem Havlíčkem.                                                                                                 

Podle nové jednotné koncepce, kterou vytvořili organizátoři přehlídek dětských zpěváků lidových písní na  Slovácku  28.2.2016 ve Strážnici  mohou z Mikulova postoupit  děti ze druhé nebo třetí kategorie přímo do oblastního kola soutěže ZPĚVÁČEK SLOVÁCKA , které letos proběhne 8. 5. ve Strážnici. Odtud mohou pokračovat na přehlídku Zpěváček Moravy a  Slezska do Znojma 15.5. Nejvyšší celostátní kolo soutěže pak proběhne jako jeden z pořadů MFF Strážnice 2016.

Odborná porota tentokrát  vybrala na postup do oblastního kola ve Strážnici Annu Marii Knorrovou z Mikulova a Vojtěcha Janoška z Vrbice. Další tři zpěváci ze 3.kategorie získali nominaci k účasti na národopisné slavnosti ve Tvrdonicích, které probíhají každoročně začátkem června. Jsou to Nicola Hubáčková  a Kateřina Martečková z Bavor a Tomáš Ledvina z Novosedel.  Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Již tradičně byla také udělena cena ředitele ZŠ Valtická Rostislava Souchopa, kterou letos získala Adéla Machálková z Valtic.

Celkové výsledky soutěže:
1. kategorie
1.místo -  Isabela Caufield  z Valtic                                        
                  Lea Čevelíková  z Klentnice                                                                                                  
                  Alžběta Kapustová z Mikulova
2. místo -  Dorota Hušková z Drnholce
3.místo -  Marek ledvina z Novosedel                                                                                                                                                    
                  Denis Lukáč  z Drnholce
                  Emma Žouželková  z Drnholce

2. kategorie
1.místo - Vojtěch Janošek z Vrbice
                 Adéla Byloková z Drnholce
                 Klára Štyksová z Drnholce
2.místo – Jana Štěpánková z Valtic
                 Vanesa Štyksová z Drnholce
3.místo – Anna Drobiličová z Hlohovce
                 Lucie Szilágiová z Valtic
3. kategorie
1.místo – Nicola Hubáčková z Bavor
                 Anna Marie Knorrová z Mikulova
2.místo – Kateřina Martečková z Bavor
                  Tomáš Ledvina z Novosedel
3. místo – neuděleno

Za NS Pálava Mikulov  - Marie Dostálová

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery