Mikulov

Homepage > News > V neděli 4. září se koná TRADIČNÍ MARIÁNSKÁ POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK V MIKULOVĚ

Novinky a aktuality

3/9 2016

V neděli 4. září se koná TRADIČNÍ MARIÁNSKÁ POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK V MIKULOVĚ

8.00 mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 příležitost ke svátosti smíření)
9.15 mše svatá v kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku
9.30 průvod se sochou Černé madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček
10.30 slavnostní mše svatá na Svatém kopečku (hlavní celebrant P. Marek Husák, novokněz z Mikulova)
14.00 Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava
15.00 závěrečný koncert festivalu Kampanila v kostele sv. Jana Křtitele

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery