Mikulov

Homepage > News > Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Novinky a aktuality

25/7 2017

Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
• rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
• kouřit
• odhazovat hořící nebo doutnající předměty
• používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
• lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m
• suché travní porosty
• plochy zemědělských kultur

Rozhodnutí hejtmana:
2017-07-18_Rozhodnutí_104011_2017.pdf
2004-05-13_Nařízení_JMK_podmínky_k_zabezpečení_PO_při_zvýšeném_nebezpečí_požáru.pdf

Další rady ohledně požárů v přírodě naleznete v sekci RadyChytré blondýnky radí
Jak předcházet požárům v přírodě
Co dělat při požáru v přírodě

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery