Mikulov

Homepage > News > Galerie Závodný hostí až do poloviny září výstavu sklářského výtvarníka Jaroslava Wasserbauera.

Novinky a aktuality

27/7 2017

Galerie Závodný hostí až do poloviny září výstavu sklářského výtvarníka Jaroslava Wasserbauera.

Výstava je koncipována jako výstava ryze sochařská. Prezentuje práce z  posledních let, ve kterých je patrná profilace autora směrem k volně stojícímu, geometrizovanému robustnímu objektu.

Základní materií pro všechny sochy a objekty je skelná tavenina. Autor plně využívá jejích vlastností pro realizaci tvarově abstrahovaných plastik. Důraz klade na strukturu, barevnost a optickou kvalitu jednotlivých děl ve vztahu k světlu, jehož účinek se stává specifickou součástí působení díla.

Matný povrch světlo odráží, vymezuje sochu v prostoru, světelný proud se účastní objemové modelace, zvýrazňuje deformace jednotlivých partií. Oko diváka vnímá především různou intenzitu barevného pigmentu v místech deformací. Broušený povrch naopak napomáhá světlu prostoupit sochou. Odhaluje vnitřní prostor sochy, ve kterém je možno spatřovat úmyslné pravidelné  či nahodilé rastrování, které Jaroslav Wasserbauer utváří již ve fázi ukládání skelných tyčí či drtě do sádrové formy. Především v objektech s barevnými pigmenty jsou účinky světla fascinující. V prostoru styku sousedních rovin, které jsou vymezeny hranami, dochází k lomům světelných paprsků a barevnost skla prochází několika stupni intenzity.

Jaroslav Wasserbauer ve své tvorbě volně navazuje na silnou tradici české sklářské školy, která se formovala na přelomu 50. – 60. let 20. století. K jejímu okruhu patřili především studenti Josefa Kaplického, který působil na VŠUP v Praze – Stanislav Libenský, Miluše Roubíčková, Vladimír Kopecký a Václav Cígler.  Jaroslav Wasserbauer po studiu na Střední odborné škole sklářské ve Světlé nad Sázavou pracoval jako brusič ve sklárně Bohemia v Josefově dole. Od roku 1988 má vlastní ateliér ve Žďáru nad Sázavou. Jako jeden z mála sklářských výtvarníků pracuje výhradně sám ve všech fázích realizace díla - skica, sádrový model, tavení skla, následné chladnutí a jeho povrchové úpravy a broušení. Tavené skleněné plastiky Jaroslava Wasserbauera se vyznačují kvalitou postavenou na řemeslné dokonalosti, důrazem na optické kvality skla a novátorskými postupy, které vyjadřují autorovo estetické vnímání.  Výsledné artefakty jsou vždy zcela odlišné a unikátní.

Práce Jaroslava Wasserbauera jsou zastoupeny v mnoha privátních i institucionálních sbírkách po celém světě. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 27. července v 18 hodin a potrvá do 16. září.


Kurátor: Vladimíra Brucháčková Závodná
Kontakt:  Petra Korlaar, Galerie Závodný, petra.korlaar@galeriezavodny.com, tel: 777 088 252

obrázek

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery