Mikulov

Homepage > News > Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 6., 11., 13. a 15. 9. 2017

Novinky a aktuality

30/8 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 6., 11., 13. a 15. 9. 2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 6.9.2017 od 7:45 do 15:30

Vypnutá oblast:
Trafostanice Celnice II. (500563)
Lokalita celnice (parc.č.7860, 7855, 7862/1, dále odběr Kapsch a Travel Free Shop)

Trafostanice Jiráskova (500572)
Celá ul. Spálený kopec, ČSČK

Část ul. Republikánské obrany č.p.945/13, 1716/40 a parc.č.4436/2
Část ul. Nádražní od č.p.970/34 po č.p.974/26 (včetně č.p.969/31 a 980/29

Část ul. Jiráskova od č.p.1215/9 po autobazar vedle č.p.928/2
dále ev.č.615, odběr vo, č.p.956/10 a 957/12

Dále budou odstávkou dotčeny odběratelské trafostanice:
Odběratelská trafostanice Mikulov: Stavební dvůr (500558)

Odběratelská trafostanice Mikulov čd (500564)
Odběratelská trafostanice Mikulov Frigoprima (500567)

Odběratelská trafostanice Mikulov Závlaha IV. (500622)
Odběratelská trafostanice Mikulov Kabeltechnik (501171)

Odběratelská trafostanice Mikulov Statek (500597)

Odběratelská trafostanice Mikulov čov (500565)
ČOV Mikulov - Vak Břeclav a.s., Rybníkářství Pohořelice a.s.

Celá zpráva společnosti E.ON i s mapkou (PDF - 868 kB)
Dne 11.9.2017 od 7:45 do 15:00

Vypnutá oblast:
Mikulov, část lokality zahrádek (parcely č.6373, 6388 a 6356)

Celá zpráva společnosti E.ON (PDF - 276 kB)
Dne 13.9.2017 od 7:45 do 15:00

Vypnutá oblast:
Mikulov, část lokality zahrádek (parcely č.6373, 6388 a 6356)

Celá zpráva společnosti E.ON (PDF - 283 kB)
Dne 13.9.2017 od 8:00 do 15:00

Vypnutá oblast:
Trafostanice Mikulov Lom (500577) - lokalita Mariánský mlýn
Trafostanice Mikulov Střelnice Mušlov (500598) - areál bývalé střelnice Mušlov

Dále budou odstávkou dotčeny odběratelské trafostanice:
Odběratelská trafostanice Mikulov Vojsko Tábor (500619)

Odběratelská trafostanice Mikulov zd (500623)
Odběratelská trafostanice Mikulov Cihelna (501183)

Celá zpráva společnosti E.ON i s mapkou (PDF - 869 kB)
Dne 15.9.2017 od 7:45 do 15:00

Vypnutá oblast:
Mikulov, lokalita zahrádek od parc.č.7244 po parc.č.7366

Celá zpráva společnosti E.ON i s mapkou (PDF - 581 kB)
Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery