Mikulov

Homepage > News > Zápis do základních škol v Mikulově

Novinky a aktuality

5/4 2018

Zápis do základních škol v Mikulově

Zápis do základních škol v Mikulově proběhne na všech budovách dne 5. dubna 2018 od 14 – 18 hodin.

K zápisu prosím přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (pas u cizího státního příslušníka).

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

O přijetí dítěte do prvního ročníku rozhoduje ředitel školy. Přednostně se zařazují dětí, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

Spádové obvody škol – změnu schválilo zastupitelstvo města Mikulov dne 28. 2. 2018 obecně závaznou vyhláškou, která nabývá účinnost 1. 4. 2018.

Spadový obvod Základní školy Mikulov, Valtická:
Bardějovská, Bezručova, Cihelna, Česká, Dukelská, Erbenova, Gagarinova, Gorkého, Habánská, Havlíčkova, Hliniště, Kamenný řádek, Kapucínská, Komenského, Koněvova, Kostelní náměstí, Kozí hrádek, Lidická, Majakovského, Mariánský mlýn, M. Majerové, Mlýnská, Mušlov, Na Hradbách, Na Jámě, Nerudova, Novokopečná, Pavlovská, Pod Hájkem, Pod Platanem, Poštovní, 1. května, Purkyňova, Růžová, Sadová, Střelnická, Školní, U Bažantnice, část ulice U Celnice zahrnující domy s orientačními čísly 2-16 a 5-15, U Lomu, Valtická, Venušina, Vídeňská, Vinohrady, Vrchlického, Wolkerova, Zlámalova, Žižkova.

Spádový obvod Základní školy Mikulov, Hraničářů:
Alf. Muchy, Brněnská, Čs. Červeného kříže, 22. dubna, 28. října, Hraničářů, Husova, Jiráskova, Kpt. Jaroše, K Vápence, Nádražní, Náměstí, Nová, Piaristů, Pod Strání, Republikánské obrany, Rudolfa Gajdoše, Spálený kopec, St. Živného, Sportovní, Svobody, Větrná, Vinařská, Tyršova, U Staré brány, U Mlýna, Zámecká, Zámek, Zd. Nejedlého a část ulice U Celnice ohraničena domy s čísly orientačními od 17–53 a 18–36. Dále obce Klentnice, Bavory, Milovice.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte se dostavit i s dítětem k zápisu. U zápisu je nutné odevzdat „ Žádost o odklad povinné školní docházky“.
Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
V případě, že zvažujete podání žádosti o odklad povinné školní docházky, zajistěte si co nejdříve (s předstihem alespoň 3 měsíců) termín pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kontakt na pracovníka Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav – pracoviště Mikulov, Náměstí 28:
Mgr. Anna Uhrová
psycholog
anna.uhrova@pppbreclav.cz
519511386

Příloha:
Desatero pro rodiče - přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery