Mikulov

Homepage > News > Kontrola nádob na odpad

Novinky a aktuality

26/3 2018

Kontrola nádob na odpad

Žádáme občany, aby si pečlivě zkontrolovali nádoby na odpad (všechny popelnice, do kterých ukládají odpad z domácností), zda jsou všechny označeny kódy.

Nádoby na tříděný odpad (papír, plast, BIO) jsou opatřeny čipovými kódy na její zadní straně ve spodní části mezi kolečky.
U papíru a plastu je čipový kód ve formátu: STKO00011111.
U BIO je čipový kód ve formátu: STKO00002222.

Nádoby na směsný odpad jsou opatřeny 5místným čárovým kódem a to z boku nádoby.

V případě, že na popelnicích uvedené označení chybí nebo jsou nějak poškozené, nahlaste tuto informaci na firmu STKO, spol. s r.o. tel. 519 511 456, mail: isno@stko.cz případně na vašem Obecním úřadě do 4. 4. 2018.

Upozorňujeme, že svozová společnost nebude vysypávat neoznačené nádoby.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
STKO, spol. s r.o. – Vaše svozová společnost

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery