Mikulov

Homepage > News > Mikulov se zapojuje do Noci kostelů

Novinky a aktuality

14/5 2018

Mikulov se zapojuje do Noci kostelů

Také letos se Mikulov připojuje k Noci kostelů. Akce se koná v pátek 25. května v celé České republice i v zahraničí. V Mikulově se široké veřejnosti otevřou brány šesti míst - velmi různorodých svatostánků.

Kromě farních kostelů sv. Jana a Václava, Dietrichsteinské hrobky, galerie Konvent a kostela sv. Šebestiána na Svatém kopečku můžete zavítat i do bývalé autodílny, dnes modlitebny Evangelické církve metodistické na adrese Purkyňova 2A (pod bývalou hasičskou zbrojnicí). Od 18 až do 23 hodin se tak můžete seznámit s historií, ale hlavně současností sboru, který v Mikulově působí už téměř sedmdesát let, a prohlédnout si jeho prostory, kde bude připraven doprovodný program: výstava, filmový koutek, hudba i hra pro děti.

 "Připravili jsme výstavu s názvem Bible mluví, která se inspiruje slavnými sériemi fotografií Humans of ..., v nichž portrétní fotografii člověka "z ulice" doprovází osobní text, kousek jeho životního příběhu. V našem případě objektiv zachytil členy mikulovského a valtického sboru, lidi různého věku, povolání, zázemí, které spojuje mimo místo bydliště i vztah k Bibli," zve duchovní Ctirad Hrubý.

Filmový koutek v modlitebně nabídne ve smyčce několik krátkých filmů, dokumentárních i uměleckých, které křesťanství přibližují z nejrůznějších perspektiv. Děti se mohou zabavit při putování mezi stanovišti, pro všechny je připravena malá ochutnávka hudby i domácího občerstvení našeho společenství.

Dietrichsteinská hrobka, kostely sv. Václava a kostel sv. Jana Křtitele budou otevřeny od 19 do 22 hodin. Kaple Sv. Šebestiána na Svatém kopečku bude přístupná od 19 do 21 hodin. Otevřeno bude mít také galerie Konvent.

 Více informací, stejně jako všechny kostely, které se do akce zapojily, najdete na www.nockostelu.cz.

Jitka Sobotková

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery