Mikulov

Homepage > News > Město Mikulov v současné době zpracovává dokument Plán rozvoje sportu města Mikulov

Novinky a aktuality

15/5 2018

Město Mikulov v současné době zpracovává dokument Plán rozvoje sportu města Mikulov

Veřejné jednání pracovní skupiny zaměřené na seznámení s návrhem „Plánu rozvoje sportu města Mikulov“, se uskuteční dne 16. 5. 2017 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti.

Návrh dokumentu: ZDE

Co je plán rozvoje sportu?
Novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu přinesla obcím povinnost zpracovat do 1. 7. 2018 Plán rozvoje sportu a zajistit jeho provádění (§ 6 odst. 2).

Podle tohoto zákona obsahuje plán rozvoje sportu ve městě zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

Základní struktura plánu rozvoje sportu:

- analýza současného stavu
- stanovení strategických cílů a opatření k jejich naplnění, definování ukazatelů naplnění plánu
- financování sportu

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery