Mikulov

Homepage > News > Návrh závěrečného účtu města Mikulov za rok 2017

Novinky a aktuality

13/6 2018

Návrh závěrečného účtu města Mikulov za rok 2017

Zastupitelstvo města bude schvalovat 20. 6. 20108 „Závěrečný účet města Mikulov za rok 2017“.

Připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 19. 6. 2018 na adresu Městský úřad Mikulov, finanční odbor, Náměstí 1, 692 01 Mikulov nebo prostřednictví elektronické pošty na e-mail: klanicova@mikulov.cz.

Připomínky lze také uplatnit ústně na zasedání zastupitelstva města při schvalování závěrečného účtu.

Dokument je zveřejněn na webových stránkách města Mikulov v sekci „rozpočet města“:
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery