Mikulov

Homepage > News > Znovuotevření mateřských škol

Novinky a aktuality

12/5 2020

Znovuotevření mateřských škol

Od pondělí 18. 5. 2020 bude znovu obnoven provoz mateřských škol v Mikulově.

Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé. Podmínkou jeho nástupu do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do MŠ nepředloží, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

• Před budovou mateřské školy budou dodrženy odstupy dva metry.
• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
• Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě.
• U vchodu bude měřena teplota.
• Před vstupem do prostor mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Formulář čestného prohlášení : ZDE

Bližší podmínky provozu jsou na webech mateřských škol.

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery