Mikulov

Homepage > News > Závěrečný účet města Mikulov za rok 2019

Novinky a aktuality

8/6 2020

Závěrečný účet města Mikulov za rok 2019

Zastupitelstvo města na svém zasedání 24. 6. 2020 bude schvalovat návrh závěrečného účtu města Mikulov za r. 2019.

Připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 23. 6. 2020 na adresu Městský úřad Mikulov, finanční odbor, Náměstí 1, 692 01 Mikulov nebo prostřednictví elektronické pošty na e-mail: klanicova@mikulov.cz.

Připomínky lze také uplatnit ústně na zasedání zastupitelstva města při schvalování závěrečného účtu.

Dokument je zveřejněn na webových stránkách města Mikulov v sekci Rozpočet města: http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/.

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery