Mikulov

Homepage > News > OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV

Novinky a aktuality

9/10 2020

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření se s účinností od 12. 10. 2020 omezuje činnost Městského úřadu Mikulov.

Úřední hodiny:
PONDĚLÍ 8.00 – 13.00 hod.
STŘEDA 12.00 – 17.00 hod.


V době výše uvedených úředních hodin bude otevřen hlavní vchod do budovy úřadu, avšak přístupný bude pouze vestibul. Ve vestibulu bude zřízeno pracoviště koordinátora, jehož úkolem bude zprostředkovávat osobní kontakt s ostatními úředníky, není-li možno věc vyřídit jinak.

Prosíme všechny, aby upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobní návštěvou úřadu.

Mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Pro příjem podání a dalších dokumentů bude sloužit okno podatelny v přízemí budovy.

Podatelna: 519 444 555 e-mail: podatelna@mikulov.cz

Vyřídit si občanský průkaz, cestovní průkaz, řidičský průkaz a změny v registru vozidel bude možné pouze po objednání na webu https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=51 nebo po telefonické dohodě - občanské průkazy a cestovní doklady: 519 444 668, řidičské průkazy a změny v registru vozidel: 519 444 540

U ostatních záležitostí v rámci minimalizace pohybu osob doporučujeme taktéž si návštěvu předem telefonicky dohodnout a to buď využitím kontaktů na http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/kontakty-a-provozni-doba/ nebo kontaktovat podatelnu. Úředník si v dohodnutý čas pro klienta přijde, odvede do kanceláře a po skončení jednání ho opět vyprovodí k hlavnímu vstupu do přízemí.

Pokud navštívíte úřad, dodržujte prosím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je rouška, respirátor, ústenka, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a při čekání na vyřízení dodržujte odstupovou vzdálenost 2 m. Dále doporučujeme využít bezkontaktní dávkovače dezinfekce rukou umístěné ve vestibulu.

09.10.2020

JUDr. Jiří Večeřa v.r.
tajemník městského úřadu

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery