Mikulov

Homepage > News > Druhá soutěž o nové logo turistické oblasti Mikulovsko má svého vítěze

Novinky a aktuality

9/10 2009

Druhá soutěž o nové logo turistické oblasti Mikulovsko má svého vítěze

Po náročném výběru hodnotící komise pro výběr nového logotypu turistické oblasti Mikulovsko již známe vítěze.

Jak jsme před časem informovali, město Mikulov společně s DSO Mikulovsko a destinační agenturou AVEDON, která je realizátorem celého projektu, vyhlásilo druhou soutěž o tuto novou grafickou značku TO Mikulovsko, která proběhla v průběhu léta, a to opět dvoukolově. Do této druhé soutěže se přihlásilo celkem 35 autorů z řad profesionálních grafiků a studií, ale i z řad laické veřejnosti – což je o 5 autorů více než v kole prvním. Organizátoři obdrželi více než 120 návrhů různých variant možného ztvárnění grafické značky, kterou se bude v příštích letech TO Mikulovsko prezentovat prostřednictvím tištěných propagačních materiálů, internetových stránek, veletržních expozic, suvenýrů a propagačních předmětů.

Komise složená opět jak ze zástupců zadavatele, tak odborníků na grafický design či marketing v cestovním ruchu, neměla vůbec lehkou úlohu. Hodnocení tentokráte osmičlenné komise probíhalo opět anonymě a po vyhodnocení hlasování došli hodnotitelé k tomuto závěru. Vítězem pro novou grafickou značku (logotyp) turistické oblasti Mikulovsko se stalo grafické studio Gratissima Production, s. r. o. z Prahy, jehož návrh nejlépe splňoval zadávací podmínky soutěže. Nové logo bude používáno jako hlavní jednotící prvek pro všechny propagační aktivity TO Mikulovsko a naleznete jej na internetové adrese www.mikulovskoregion.cz.

Jak sami autoři vítězného loga uvádějí: „Základním prvkem piktogramu loga Mikulovsko je kruh. Kruh je symbolem jednoty, dovršení a je skvělým symbolem pro neomezenost. V mnoha starobylých kulturách symbolizoval ženskou sílu, matku Zemi a vesmír. Kruh je také latinský termín „circus“ vyjadřující aktivitu a je symbolem mobility. V tomto piktogramu je kruh použit třikrát, a to z důvodu vyjáření mnohočetnosti a rozmanitosti. Tato mnohočetnost reprezentuje kulturní a turistickou prosperitu mikroregionu Mikulovsko. Otevřené kruhy symbolizují vstřícnost vůči lidem přicházejícím či navštěvujícím tento region „zvenčí“. Otevřenost těchto kruhů představuje dynamický postoj skutečnosti, která je vždy připravena se zdokonalovat a zvelebovat. Klesající úhel každého kruhu jasně vyjadřuje: „pohyb směrem k dokončení, splnění či uskutečnění“. Tento piktogram je unikátní kresbou a je užíván k vyjádření vizuálního postoje Mikulovska.“

Soutěž byla součástí projektu Mikulovsko – profesionální partner v cestovním ruchu, který je realizován za podpory Evropské unie.

Příloha: nové logo turistické oblasti Mikulovsko
logo 1
logo 2

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery