Mikulov

Homepage > News > Turistická oblast Pálava a LVA bude mít nový web, produkty i logo

Novinky a aktuality

20/11 2009

Turistická oblast Pálava a LVA bude mít nový web, produkty i logo

V rámci projektu „Tvorba a propagace produktů, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti Pálava a LVA“, finančně podporovaného Evropskou unií, uspořádalo občanské sdružení Adonis jeden z prvním pracovních seminářů.

19. listopadu 2009 se v Lednici sešlo přes 20 zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, aby se seznámili s právě realizovaným projektem. Poměrně dlouhodobý projekt byl zahájen na podzim letošního roku, ukončen bude v prosinci 2010. Během jeho zpracování budou pro TO Pálava a LVA vytvořeny nové turistické produkty a programy jak pro jednotlivé cílové skupiny turistů, tak také pro různé zdrojové země. Jedním z důležitých výstupů projektu bude také realizace turistického informačního portálu, který představí komplexní turistickou nabídku. Nejvíce viditelným výstupem bude vytvořená společná produktová značka (logo), která bude turistickou oblast prezentovat na veřejnosti a bude také součástí realizované marketingové a informační kampaně propagující TO Pálava a LVA. Podle Marcely Koňákové, zástupce garanta projektu, bylo nejvíce diskutovaným tématem vytvoření společné marketingové značky destinace a dále pak vyřešení společného řízení marketingových aktivit v rámci celé TO Pálava a LVA. Právě dohoda o společném postupu při realizaci marketingových aktivit je v posledních několika letech jednou z problémových oblastí spolupráce obou částí této vysoce atraktivní turistické oblasti.
(ado)

Bližší informace – garant projektu:
ZO ČSOP Adonis, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, Marcela Koňáková, tel.: 519 512 200,
e-mail: info@adonis-mikulov.cz, www.adonis-mikulov.cz

Přílohy:
tisková zpráva

foto

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery