Mikulov

Homepage > News > Tajemné pověsti dostávají konkrétní podobu

Novinky a aktuality

10/12 2009

Tajemné pověsti dostávají konkrétní podobu

Před časem jsme vás informovali o projektu Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu. Cílem projektu je vydání dvojjazyčné publikace, která spojí české a rakouské vyprávění předků.

Z velkého množství pověstí popisujících tajemné události v obcích pod Pálavou a v sousední rakouské oblasti Weinviertel jsme vybrali 16 pověstí českých a 11 rakouských. Několik dalších pověstí spojuje řeka Dyje a bytosti u ní žijící. Můžete se těšit na démonické čerty, čarodějnice, vodníky, skřítky, ale také se dozvíte, kde jsou ukryté poklady a jak se k nim dostat. Naleznete zde pověst o tom, kde se v našem kraji vzala vinná réva a jak byla objevena v Rakousku.

Prozradíme vám, jaké hrůzné události se staly na Děvičkách, Sirotčím hrádku i na Turoldě, kam vedou temné chodby z hradu Falkenstein a co se stalo u mostu v Asparnu, kdo může vysvobodit princeznu zakletou v draka žijícího na Svatém kopečku v Mikulově nebo jak si poradit s duchy a podhoděncem.

Výtvarník Jiří Hiršl pracuje na poutavých ilustracích a texty pověstí se připravují k překladu. Děti pak mohou získat v partnerských subjektech v obou zemích motivační razítko, takže knížka nebude jen ke čtení, ale stane se tak i malým průvodcem po stopách tajemna.

Současně se vznikem knihy připravujeme interaktivní výstavu postav vyskytujících se v pověstech v Muzeumszentru v Mistelbachu (květen 2010) a již tradiční výstavu Tajemné sklepení v prostorách mikulovského zámku (červen – září 2010).

Chtěli bychom poděkovat lidem, kteří se ochotně zapojili a poskytli nám materiál či informace, pracovnicím knihovny Mikulov a archivu Břeclav se sídlem v Mikulově a také všem dárcům, kteří přispějí k úspěšné realizaci projektu.
Publikace Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weiviertelu bude k dispozici na jaře roku 2010.
(ado – is)

Bližší informace o projektu získáte u hlavní manažerky projektu Mgr. Ilony Salajkové,
ZO ČSOP ADONIS, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, tel.: 605 838 801, e-mail: info@adonis-mikulov.cz, povestipalavy@seznam.cz

„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“

Tisková zpráva

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery