Mikulov

Homepage > News > Seminář - dotace z OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR

Novinky a aktuality

4/2 2010

Seminář - dotace z OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR

Jihomoravský kraj a Mikulovsko pořádají 9. února 2010 od 9.00 hod. v Domě Dr. Karla Rennera v Dolních Dunajovicích seminář na téma – možnosti čerpání finančních prostředků z OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika.

Cílem je informovat potenciální žadatele o aktuálních finančních možnostech programu, typech podporovaných projektů a akcí s přeshraničním dopadem, jež je možné z programu dotovat. Škála možných příjemců dotací z programu je velmi široká. Mohou jimi být mj. obce, neziskové organizace, školská zařízení, vysoké školy, církve, obchodní společnosti s min. 80% podílem veřejnoprávních osob, soukromé vysoké školy aj.
Bližší informace o semináři a přihlášku naleznete na www.mikulovskoregion.cz v sekci Aktuality.
Marcela Effenbergerová, tel.: 519 444 571, 604 216 909

Přihlášku na seminář posílejte na adresu knettigova.monika@jihomoravsky.cz

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery