Mikulov

Homepage > News > Kontrolování a pokutování majitelů psů

Novinky a aktuality

18/3 2010

Kontrolování a pokutování majitelů psů

Dotaz:
Dobrý den,chtěla bych vědět, jesli by mohli být více kontrolováni a pokutováni majitelé psů, protože procházka po Mikulově, aniž byste stoupli do psích výkalů je absolutně nemožná. Nechci křivdit hrstce lidí, kteří po svých psech výkaly sbírají, ale myslím, že je to ještě málo zažitý zvyk. Vzhledem k tomu, že se svou čtyřletou dcerou každý den chodím na procházky, setkávávám se s tímto problémem pořád. Není možné, aby se děti proběhly po hřišti, trávě nebo i po chodníku, aniž by stouply do výkalu! Někteří majitelé psů jsou navíc i tak arogantní, že se v klidu dívají na to, jak jejich pes s.....e přímo na chodníku a pak v klidu odejdou, aniž by se namáhali toto uklidit!!! Skoro si v našem městě připadám jako rukojmí psů a jejich majitelů.Bylo by možné s tímto něco udělat??Děkuji za odpověď. Kateřina Dvořáková

Odpověď:
V Mikulově je stále platná obecně závazná vyhláška č.3/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, v níž jedna z vymezených povinností nařizuje chovatelům psů všechny nečistoty způsobené psem bezodkladně odstranit do nádob určených ke shromažďování odpadů. Pro sběr a následné odstranění psích exkrementů mohou všichni, kdo své psy venčí na veřejných prostranstvích města, použít k tomu určené sběrné sáčky, které si mohou pro tyto účely zdarma průběžně vyzvednout na podatelně Městského úřadu Mikulov nebo na odboru životního prostředí MěÚ Mikulov.
Nedodržování povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou je přestupkem podle § 46, odst. 2 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů a za takový přestupek lze uložit pokutu ! Kontrolu nad dodržováním pořádku na veřejných prostranstvích města provádí periodicky Městská policie.

Ing. Jan Hluchý,
ved. OŽP MěÚ Mikulov

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery