Mikulov

Homepage > News > Výzva pro majitele ubytovacích zařízení regionu Mikulovsko

Novinky a aktuality

24/3 2010

Výzva pro majitele ubytovacích zařízení regionu Mikulovsko

Výzva pro majitele ubytovacích zařízení regionu Mikulovsko - dotazníkové šetření

Výzva pro majitele ubytovacích zařízení regionu Mikulovsko – dotazníkové šetření

V současné době jsou v rámci projektu Mikulovsko – profesionální partner v cestovním ruchu diskutovány výstupy, které by měly v blízké budoucnosti napomoci ke zlepšení propagace a marketingu regionu, což povede k potřebnému zvýšení počtu návštěvníků na tomto území. Aby byly plánované aktivity maximálně efektivní a zacílené, je nutné si udělat co nejpřesnější představu o tom, jací turisté do regionu jezdí, z jakých destinací, případně jak se projevila ekonomická krize na různých cílových skupinách návštěvníků.
Proto je nyní v rámci řešení projektu realizováno několik dotazníkových šetření, včetně šetření mezi provozovateli ubytovacích zařízení. Šetření je anonymní, není tedy nutné aby provozovatel uváděl v dotazníku název svého zařízení. Tím je plně garantována anonymita získaných informací.
Dotazníkové šetření je realizováno prostřednictvím pracovníků TIC Mikulov, kteří také zajistí rozeslání dotazníků na všechny ubytovací kapacity regionu Mikulovsko.

Marcela Koňáková
vedoucí TIC Mikulov

Bližší informace, odeslání vyplněných dotazníků:
Vyplněné dotazníky je nutné zaslat do 29. 3. 2010 poštou nebo e-mailem na adresu TIC Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, e-mail: tic@mikulov.cz, telefon: 519 510 855, kontaktní osoby: Marcela Koňáková, Marie Vavřinová

Tisková zpráva

Dotazník

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery