Mikulov

Homepage > Tourism > Calendar of Events > Skeptikon 2011 Mikulov

Skeptikon 2011 Mikulov

17.-19. 6.
Mikulov

Ilustrační obrázek

SKEPTIKON: setkání klubu skeptiků

Na akci zve za organizátory člen klubu Ing Karel Pavlů.

Co je český klub skeptiků Sisyfos?
Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti.  Původním programem byla vědecká analýza pseudovědeckých názorů a údajně nadpřirozených jevů, ale postupně se rozšiřoval zájem skeptiků i na další oblasti, ve kterých začaly převládal nevědecké a sporné názory, a stranou nezůstala ani popularizace vědy. Záhy nato vznikly analogické skeptické organizace téměř ve všech zemích západního světa.

Jak dlouho klub pracuje?
SISYFOS vznikl na jaře  r.1995 z podnětu několika racionálně myslících osob. Dnes má téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Dvě třetiny členstva mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Téměř polovina členů je z Prahy a okolí, pobočka je v Brně, hodně členů je z Ostravska. Od r.2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR.

Jaké jsou cíle klubu?
Cíle klubu jsou definovány v úředně schválených stanovách.  Snahou je šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mimořádný význam je dán podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. S výsledky těchto analýz se seznamuje veřejnost, a  brání šíření pseudovědeckých, paranormálních názorů a neověřených nebo klamavých postupů a přístrojů. Významné je poskytování informací a pomoc občanům v ochraně před takovými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny. Klub nechce zasahovat do sféry politické a do oblasti náboženské víry.

Které oblasti kritického zájmu zahrnuje klub?
Klasickým skeptickým tématem jsou všechny okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy. Patří sem astrologie, keltománie, numerologie, tzv. ufologie, téma mimozemšťanů, proutkaření, poltergeisti, posmrtný život, kryptozoologie, pseudohistorie, zázraky, kreacionismus. Dalším širokým tématem je parapsychologie s jejími četnými fenomény: spiritizmem, psycho- event. biotronikou, radionikou, i pseudovědeckým hledáním tzv. psychických sil. Důležitým tématem je tzv. alternativní, resp. nekonvenční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou pro zdraví občanů. Nejvýznamnějšími směry v této sféře jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunktura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších, často kuriózních metod..

Jaká je činnost klubu  SISYFOS?
Své cíle prosazuje  klub co nejširším spektrem činností. Myšlenky našich i zahraničních skeptiků publikuje Zpravodaj SISYFOS, který vychází od r. 1995 3-4x ročně. Obsahuje také aktuální informace o všech  akcích a aktivitách. Řada  členů publikuje články se skeptickou problematikou v odborném i denním tisku. Dále je to činnost přednášková
Se značným ohlasem se setkalo každoroční udělování Bludných Balvanů, anticen za „významné příspěvky ke klamání veřejnosti“. Satirickou formou se upozorňuje vždy na tři „nejzasloužilejší“ jednotlivce a tři organizace.
Přesto, že jde o činnost náročnou, „sisyfovskou“ a zdánlivě málo efektivní, přece jen bylo dosaženo některých úspěchů. Čs. lékařská společnost vyloučila pod  tlakem klubu ze svých řad Společnost homeopatickou spolu s clusterovou medicínou a zrušila sekci elektroakupunktury podle Volla. Z obchodů byl stažen podvodný přístroj Depolar pro odrušování „zemního“ a elektromagnetického záření. V kritických pořadech televize se podařilo  demaskovat některé léčitele a jiné podvodníky.

Co je SKEPTIKON?

Klub Sisyfos pořádá každoročně setkání tzv. SKEPTIKON. Setkání se uskutečňuje  v různých místech republiky.  V tom roce se uskuteční setkání skeptiků v Mikulově u příležitosti 380. výročí založení gymnázia Mikulov.

V sobotu 18. června od 14:00 hodin budou v aule gymnázia následující vědecko-populární přednášky pro veřejnost na které jste srdečně zváni:

1) Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc.: Role psychiky při onkologické léčbě
2) Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.: Magnetický smysl živočichů. Realita nebo mýtus?
3) RNDr. Jiří Grygar, CSc.: UFO věčně zelené

Role psychiky při onkologické léčbě
Oskar Andrysek

    Úspěch onkologické terapie je mimo jiné svázán s kompetencí buněčné imunity postiženého jedince.  Za hranici diagnostiky nádoru považujeme ložisko o váze asi 1 g  (o objemu 1 cm krychlového) a uvědomíme si, že tento útvar je tvořen asi miliardou buněk. Plně schopný systém buněčné obrany  zlikviduje  sto tisíc nádorových buněk. Lze tedy předpokládat, že při útlumu akceschopnosti unikne určitý minimální počet nádorových buněk, který způsobí časem recidivu onemocnění. Po studiu vlivu deprese na systém buněčné imunity je zřejmý význam psychické rovnováhy a stabilizace při léčení nádorových onemocnění.

Magnetický smysl živočichů. Realita nebo mýtus?
Jiří Heřt

    Magnetismus jako fyzikální fenomén je dokonale prozkoumán, ale stále není jasné, zda a jak ovlivňuje život živočichů včetně lidí. Biologické účinky na živou buňku jsou sporné, léčebné metody založené na magnetismu jsou neúčinné. Naproti tomu se dnes zdá, že zemské magnetické pole je významným faktorem, který umožňuje živočichům, aby se dokonale orientovali v prostoru a aby byli schopni navigace a migrace na dlouhé vzdálenosti. Existuje už množství pozorování a experimentů, které schopnost vnímání magnetického pole dokazují. Na druhé straně se ještě nepodařilo najít receptor magnetického pole a vysvětlit mechanismus jeho vnímání. Existuje jen několik neprokázaných hypotéz. V přednášce uvedeme i logické argumenty, které svědčí proti možnosti magnetorecepce  a uvedeme výsledky naší vlastní studie, ve které se nepodařilo prokázat orientaci skotu podle magnetického pole. Zda máme my a jiní živočichové schopnost vnímat magnetické pole, reagovat na ně a řídit se jím, zůstává záhadou.


UFO věčně zelené
Jiří Grygar

     Anglická zkratka UFO znamená v překladu "Neidentifikovaný létající objekt". Úkolem metod vědeckého výzkumu je UFO identifikovat; změnit v IFO. Pro identifikaci je klíčové určit správně vzdálenost UFO od pozorovatele, jenže subjektivní odhady vzdálenosti u neznámého objektu nejsou k ničemu.
     Ufománie začala v USA v r. 1947 (létající talíře nad Kaskádovým pohořím a údajný nález mrtvoly zeleného pidimužíka v Roswellu). Zpráva Condonovy komise
(1968) ukázala, že naprostou většinu jevů UFO lze vysvětlit jako astronomické objekty, meteorologické jevy, starty a zánik umělých družic Země a další

Přednášející jsou vynikající špičkoví čeští vědečtí pracovníci, kteří jsou známí v celém světě. Nenechte si proto ujít jedinečnou příležitost  poslechnout  si jejich přednášky ve vašem městě.
Po každé přednášce bude následovat diskuse.

Autor: organizátorský tým

April 2011

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Cultural Calendar RSS