Mikulov

Homepage > Tourism > Monuments and Sights > Church monuments > Eastern Christian Church of St. Nicolas

Eastern Christian Church of St. Nicolas

St. Nicolas´ Church, built in the neo-gothic style, was used by German Protestants until 1945. After their departure the church began to dilapidate until in 1997 it was purchased by the Eastern Christian Church transforming it into functional Eastern Christian Church.

Sample imagePůvodně evangelický kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v novogotickém slohu roku 1903 pro potřeby místních německých evangelíků. Nová stavba sloužila svému účelu do roku 1945, poté řadu let chátrala, až ji v druhé polovině 90. let 20. století odkoupila pravoslavná církev a po důkladných opravách ji přeměnila na funkční pravoslavný kostel. Interiér jednolodní podélné stavby z režných cihel a tesaného kamene s hranolovou věží v ose vstupního průčelí vyzdobil malbami s raně křesťanskými motivy Joža Úprka, po přeměně chrámu na pravoslavný restauroval původní výmalbu malíř Nikos Armutidis, který některé malby realizoval zcela znovu.

Contact

  • Nádražní 27
  • 692 01 Mikulov
  • Phone: +420 723 984 537

Opening hours

  • booked tours only