Mikulov

Lodní doprava

V nejjižnějším cípu naší země, v klínu mezi řekami Dyjí a Moravou se rozkládá krajina podobná révovému listu. Nabízí všechno, co jste ještě neviděli, a vidět byste chtěli, nabízí všechno, co jste zatím ještě nezažili, a chtěli byste prožít …

"Zveme Vás nejen na plavbu romantickou krajinou révového listu, ale také na putování za poznáním kouzelného světa lužních lesů se spoustou zámků a zámečků. Objevte s námi dokonalý soulad historie a současnosti". Lodní doprava Břeclav

Lodní doprava Břeclav nabízí plavby koncesovanou lodní dopravou pro veřejnost. V mikulovském regionu pluje na trase Nové Mlýny.

Trasa Nové Mlýny (trasa 4)

(vodní dílo Nové Mlýny - Novomlýnská nádrž)
YC Pavlov - kemp Mars Šakvice - Strachotín - kemp Langr Dolní Věstonice

Popis trasy:
Loď pluje na spodní Novomlýnské nádrži vodního díla Nové Mlýny. Je to třetí, ale také největší jezero. Má 1668 ha a maximální hloubku 7,8 m. Všechny tři nádrže díky své ploše představují významné zimoviště pro severské typy husí, kterých zde můžete vidět až 30 000 ks. Jedná se také o významné hnízdiště racků chechtavých. Je možno zahlédnout druhy bahňáků, elegantní bílé i červené volavky. Vodní dílo Nové Mlýny lze údajně spatřit i z kosmu. Malebná pálavská krajina zajišťuje výtečné podmínky pro pěstování révy vinné, ale vyskytuje se zde i mnoho druhů rostlin, které jinde v ČR nenajdete. Krasová step nabízí na svazích Děvína mozaiku skalních suchých trávníků, lemových společenstev, suchomilných křovin a teplomilných doubrav. Na severně orientovaných svazích se nachází rozvolněné sprašové doubravy s druhově bohatým bylinným podrostem. V údolí jsou nahrazeny panonskou dubohabřinou.

Trasa Dyje (trasa 2)

Trasa Dyje probíhá z města Břeclavi (veslařský klub Břeclav) na Janův hrad. Popis trasy najdete na webových stránkách www.lodnidoprava.com.

Kontakt

 • Lodní doprava Břeclav, s.r.o.
 • Haškova 3376
 • 690 02 Břeclav
 • tel.: 725 000 726
 • e-mail: info@lodnidoprava.com
 • web: www.lodnidoprava.com

 

Trasa Pálava (trasa 1)

(vodní dílo Nové Mlýny - Mušovská nádrž)Ilustrační obrázek
kemp ATC Merkur Pasohlávky - Brod nad Dyjí

Popis trasy:
Plavba probíhá na horní Mušovské nádrži vodního díla Nové Mlýny. Je to první ze tří kaskádovitých jezer, které se nachází za severní hranicí CHKO Pálava. Byla napuštěna v roce 1979, má 528 ha a maximální hloubku 4 m. Všechny tři nádrže byly vybudovány na toku řeky Dyje v letech 1975 až 1989, celková plocha je 3 226 ha. Byly vybudovány nejen jako zábrana proti povodním a k chovu ryb, ale také pro rekreaci a provozování vodních sportů. Z lodi je možno zhlédnout vápencové pohoří Pálava (hřebeny Pavlovských vrchů). CHKO Pálava má rozlohu téměř 89 km2 a vznikla v roce 1976, od roku 1986 je Pálava zařazena organizací UNESCO do mezinárodní sítě biosférických rezervací. Nejvýznamnější světový ekosystém se nachází v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti ČR.

Kontakt

 • Plavby Pálava
 • Na Valtické 640/27
 • 691 41 Břeclav, Charvátská Nová Ves
 • tel.: 608 948 745
 • e-mail: lod@plavbypalava.cz
 • web: www.plavbypalava.cz