Mikulov

Naučné stezky

Přírodou a památkami Vás na Mikulovsku provede hned několik naučných stezek: Vinařské naučné stezky, Naučná stezka židovskou čtvrtí, Naučná stezka Děvín a Naučná stezka Turold.Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově

Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově

V rámci projektu „Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatého kopečku v Mikulově“ byly obnoveny dvě významné barokní kulturní památky, kaple svatého Šebestiána a zvonice a dále schodiště ke kapli Božího hrobu. Dále byla v rámci tohoto projektu vytvořena Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově.

Naučná stezka Po stopách novokřtěnců

Naučná stezka Po stopách novokřtěnců

Nově vybudovaná naučná stezka vás na pěti panelech seznámí s krátkým, ale o to plodnějším obdobím, kdy se v Mikulově usadili novokřtěnci.

Naučná stezka židovskou čtvrtí

Naučná stezka židovskou čtvrtí

Naučná stezka židovskou čtvrtí obsahuje zhruba na kilometrové trase celkem 14 zastavení. Součástí stezky se stala i mikve - rituální lázeň objevená v Mikulově při archeologickém průzkumu v roce 2010. Trasa naučné stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy.

Naučná stezka Turold

Naučná stezka Turold

Naučná stezka Turold probíhá v délce cca 300 m a je na ní umístěno 8 informačních panelů. Stezka je určena pro pěší návštěvníky a prohlídka celé trasy trvá přibližně jednu hodinu. Naučná stezka Turold je celoročně přístupná a z větší části je shodná s přístupovou cestou k jeskyni Na Turoldu. Doporučuje se využít červenou turistickou značku, která je nejzajímavější.

Naučná stezka Děvín

Naučná stezka Děvín

Naučná stezka Děvín probíhá v délce 11 km, je určena pro pěší a čas prohlídky celé trasy trvá 4–6 hodin. Naučnou stezku Děvín lze navštěvovat celoročně a její značení je souběžné s turistickým značením. Na stezce je umístěno 15 informačních panelů a 3 orientační mapy (na rozcestích u odpočívadla v Soutěsce, v horní části Soutěsky a v sedle pod hradem Děvičky).

Vinařské naučné stezky

Vinařské naučné stezky

Vyznavači zdravého životního stylu ocení možnost spojení degustace vína s pohybem v krásné přírodě v okolí Pálavy. Na tomto malém území prochází hned několik vinařských naučných stezek. Uvádíme pouze trasu, která vede naším regionem.