Mikulov

Hlavní stránka > Turistika > Aktivní pobyt > Pěší turistika > Naučné stezky > Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově

Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově

V rámci projektu „Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatého kopečku v Mikulově“ byly obnoveny dvě významné barokní kulturní památky, kaple svatého Šebestiána a zvonice a dále schodiště ke kapli Božího hrobu. Dále byla v rámci tohoto projektu vytvořena Naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově.

 Nástupní panel NS Svatý kopeček v Mikulově, Kateřina Korandová Panel č. 1 NS Svatý kopeček v Mikulově, Kateřina Korandová Odpočívka v lese, Kateřina Korandová Pohled ze Svatého kopečku, NS, Kateřina Korandová Pohled na Mikulov z křížové cesty, Kateřina Korandová Panel naučné stezky Sv. kopeček v Mikulově, Kateřina Korandová Panel naučné stezky u vyhlídky, Kateřina Korandová Pohled z vyhlídky nad lomem, Kateřina Korandová

Je tvořena celkem 11 informačními panely. Na stezku se dostanete ze čtyř různých nástupních míst s orientačními panely. Zbývajících 7 panelů vás pak seznámí s jedinečnou flórou a faunou přírodní rezervace a současně také s historií křížové cesty na Svatém kopečku. Každý panel obsahuje mapku naučné stezky a na celé trase jsou umístěny směrovky k lepší orientaci. Na trase je zřízeno celkem 20 odpočinkových míst s lavičkami. Naučná stezka vás také zavede k vyhlídce nad lomem, kde se vám naskytne opravdu krásný výhled na vytěžený lom, zříceninu hradu Děvičky či Stolovou horu. Celá naučná stezka pak navazuje na již vytvořenou stezku Po stopách novokřtěnců. Díky tomu se pak snadno můžete vrátit zpět do města.

TIP PRO VÁS: Pokud jste milovníci přírody, nabízíme vám „odpočinkovou trasu“. Ta vás provede po severozápadním úpatí Svatého kopečku zpět na křížovou cestu. Trasa je nenáročná, bez výrazného převýšení a téměř po celou dobu vede ve stínu stromů.

 Mapa