Mikulov

Naučná stezka Turold

Naučná stezka Turold probíhá v délce cca 300 m a je na ní umístěno 8 informačních panelů. Stezka je určena pro pěší návštěvníky a prohlídka celé trasy trvá přibližně jednu hodinu. Naučná stezka Turold je celoročně přístupná a z větší části je shodná s přístupovou cestou k jeskyni Na Turoldu. Doporučuje se využít červenou turistickou značku, která je nejzajímavější.

Ilustrační obrázekInformační panely jsou umístěny na upraveném dně předního lomu a návštěvníky v kostce seznamují se všemi zajímavostmi CHKO Pálava. Úvodní panel seznamuje s vedením trasy NS Turold a s historií jejího vzniku, další panely jsou věnovány charakteristice území, geologické stavbě bradla, paleontologickým nálezům, vývoji a popisu jeskynního systému, živočichům a rostlinám oblasti a zdejším archeologickým nálezům.