Mikulov

Představení regionu

Mikulov s památkovou rezervací, barokním zámkem, renesančním náměstím a starobylou židovskou čtvrtí bývá nazýváno městem památek. Mimořádné přírodní, historické a architektonické památky v kombinaci s příznivým teplým podnebím vinařského kraje zde vytvářejí příjemnou jižanskou atmosféru, jakou možná znáte z přímořských destinací jižní Evropy.

Zámek

Ilustrační obrázekBarokní zámek, dnešní sídlo Regionálního muzeua Mikulov, vybízí k návštěvě hned několika stálých expozic: Víno a vinařství s unikátním obřím sudem, dřevěnými kládovými lisy a sudy v zámeckém sklepení, kde můžete během své akce uskutečnit řízenou degustaci znamenitých místních vín. Galerie Dietrichsteinů Vám přiblíží historii šlechtického rodu, který měl pro zámek i město Mikulov zásadní historický význam. Unikátem jsou v této expozici pohřební šaty hraběnky Markéty ze 17. století, které se zázrakem dochovaly v nedotčeném stavu. Expozice Od Gotiky po empír představuje vývoj životního stylu od gotiky po počátek 19. století. Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou přibližuje prostřednictvím archeologických nálezů život na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu. Zámecká knihovna patří k nejvýznamnějším dochovaným celkům na mikulovském zámku. Galerijní expozice Sklizeň nabízí unikátní sbírku děl současného moderního umění, vytvořených během mikulovských výtvarných sympozií „dílna“. K příjemné procházce a odpočinku vybízí zámecký park s botanickou zahradou.

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice

Historické centrum města

Ilustrační obrázekStředověké jádro města bylo v roce 1952 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Dominantou náměstí je Dietrichsteinská hrobka s monumentálním barokním průčelím. Vaší pozornosti jistě neunikne renesanční sgrafi tový Dům u rytířů, kanovnické domy, kašna se sochou Pomony, barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice a kostel sv. Václava s přístupnou kostnicí nebo komplex budov piaristického gymnázia s přilehlým kostelem sv. Jana Křtitele. Novou stavbou, která svojí architekturou podtrhuje ráz náměstí, je budova uzavírající jihozápadní část Náměstí.

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice 

Židovská čtvrť

Ilustrační obrázekKilometrová trasa Naučné stezky židovskou čtvrtí Vás provede bývalým židovským ghettem. Označeno a popsáno je zde třináct židovských domů a součástí stezky je přístupná Synagoga ze 16. století, kde naleznete expozici věnovanou moravským Židům. Na židovském hřbitově, který patří k největším a nejvýznamnějším v České republice, se dochovalo 4000 náhrobků.

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice 

Svatý kopeček

Ilustrační obrázekTato přirozená dominanta města, je nejen přírodní rezervací, ale rovněž významným poutním místem. Projděte si křížovou cestu se 14 kapličkami, kostelem sv. Šebestiána a zvonicí na vrcholu. Odměnou Vám bude nádherný výhled na celé město a okolí.

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice

Kozí hrádek

Ilustrační obrázekNa vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká tvrz s ochozem a střílnami. Dodnes se dochovalo toto pozdně gotické předsunuté opevnění s břitem a Kozí hrádek tak zůstává mimořádným stavebním dílem patřícím do součásti mikulovského stavebního jádra. Po nedávných úpravách se tato lokalita stala volně přístupným odpočinkovým místem.

Expozice Expozice  

Turold

Ilustrační obrázekVápencový vrch Turold na severním okraji města je proslavený zejména jeskynním systémem, který je také přístupný veřejnosti. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří více než 2 km chodeb, síňí a dómů. Na dně bývalého lomu uvnitř kopce se nachází naučná stezka se zajímavými informacemi o zdejší přírodní rezervaci a geologická expozice. 

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice

Tradice mikulovského vinařství

Ilustrační obrázekMikulov patří k významným centrům moravského vinařství již po několik staletí. S tradicemi, ale i moderními postupy při pěstování révy a výrobě vína seznamuje Vinařská naučná stezka Mikulov, jejíž trasa návštěvníky provádí okolo Pálavy. Vinařská naučná stezka Valtice prochází vinařským městem Valtice a vinicemi v jeho blízkém okolí.

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice

Mikulovská vinařská stezka

Ilustrační obrázekMikulovská vinařská stezka představuje vinařství v celé mikulovské vinařské oblasti. Vinařská naučná stezka Stará hora Vás zavede do vinic v okolí Novosedel a je součástí cyklistického okruhu Stará hora. S vínem se setkáte v Mikulově na každém kroku, a už při návštěvě některé z místních vinoték, vináren či vinných sklepů. Návštěvu a program ve vinném sklepě Vám zprostředkují v mikulovském Turistickém informačním centru. Nejvýznamnější vinařskou akcí je zářijové Vinobraní – velkolepá akce s historickou i vinařskou tržnicí, královským průvodem, gastronomickými specialitami a samozřejmě košty burčáků a vín. V průběhu celého roku se zde konají vinné košty, výstavy a soutěže.

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice

Pálava

Ilustrační obrázekChráněná krajinná oblast Pálava, která je od roku 2003 součástí biosférické rezervace Dolní Morava, byla v roce 1986 zapsána na seznam biosférických rezervací UNESCO. Pálava možná neoslňuje výškou svých vrcholů, zato je jedním z nejpestřejších území co do počtu společenstev rostlin a živočichů. Vedle suchých skalních stepí v její blízkosti najdete i mokřady v nivě řeky Dyje a rozsáhlý komplex teplomilné doubravy Milovického lesa. Pálava a její okolí je ideálním místem pro odpočinkové aktivity, výlety a poznávací programy.

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice

Lednicko-valtický areál

Ilustrační obrázekTento krajinný park má rozlohu více než 200 km čtverečních a v roce 1996 byl zapsán na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO. V parkové krajině jsou zasazeny romantické stavby loveckých zámečků, altánů a lesních kaplí. Vévodí jim honosné zámky v Lednici a ve Valticích, kde až do roku 1945 sídlil šlechtický rod Lichtensteinů. Areál novogotického zámku Lednice tvoří zámecký park, tropický skleník, minaret, romantická zřícenina Janohrad a soustava lagun zámecké Dyje. Rozlehlý zámecký park je možné poznávat i plavbou na loďkách nebo jízdou v koňském kočáře. Barokní valtický zámek s přilehlým parkem ukrývá Zámecký sklep s možností degustací vín, Národní vinařské centrum a Salon vín ČR, rovněž s možností ochutnávek nejlepších vín z ČR. Celé území Lednicko-valtického areálu propojují stezky pro výlety pěšky, na kole nebo na koni.

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

Aktivní odpočinek

Ilustrační obrázekMilovníkům turismu a cyklistiky se v Mikulově a okolí nabízí hustá síť pěších tras a cyklotras. Na výběr je mnoho variant – putování kolem vinohradů, romantické vyjížďky v Lednicko-valtickém areálu nebo náročnější výlety okolo Pálavy. Na Novomlýnských nádržích lze v letní sezóně v Pavlově využít nabídky jachtingu a surfingu a v areálu u Pasohlávek plaveb na lodi s naučným programem o přírodě pod Pálavou. V Mikulově lze využít služeb Jezdeckého klubu pro vyjížďky na koních a k dispozici jsou zde rovněž motorové terénní čtyřkolky. Jánův dvůr v Novém Přerově nabízí vyjížďky na koních mezi okolními vinicemi. V Perné můžete využít nabídky letů horkovzdušným balónem. Zájemcům o motorové i bezmotorové létání je určena nabídka břeclavského Aeroklubu. Sportoviště – tenisové kurty, fotbalový sportovní areál, bowlingové centrum nebo krytá sportovní hala´– jsou vhodnou alternativou pro aktivní sportovce a teambuildingové akce. Nechybí ani nabídka relaxačních zařízení pro načerpání sil.

Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice Expozice