Mikulov

Kostnice

Expozice z historie kostela sv. Václava a kostnice

Při novostavbě gotického kostela sv. Václava na počátku 15.stol. byla poloha kněžiště ve svahu vyrovnána založením několika krypt.

Nejvýznamnější z těchto krypt je tzv. Lobkovická hrobka. Zde jsou uloženy ostatky Markéty Františky, rozené z Dietrichsteina (1600–1617) a jejího manžela Václava Viléma Popela z Lobkovic (1592–1621).

Kolem roku 1870, král Josef II. nařídil likvidaci hřbitovů kolem kostelů uprostřed měst. V té době sem byly uloženy také ostatní kosterní ostatky ze hřbitova, který obklopoval kostel sv. Václava. Tak vznikla monumentální stěna seskládaná z těchto kostí. Jen v její přední části je možno odhadovat uložení kosterních ostatků více než 2000 lidí.

Členové občanského sdružení s názvem Spolek přátel Mikulova v těchto prostorách v roce 2003 vybudovali expozici. Tato expozice seznamuje návštěvníky s historií kostela, její součástí je i návštěva Lobkovické hrobky.

Kontakt

  • Římskokatolická farnost u sv. Václava
  • Náměstí 4
  • 692 01 Mikulov
  • tel.: +420 737 382 622
  • e-mail: pavelfox36@gmail.com, www.farnostimikulovska.cz

Otevírací doba

  • V současné době je objekt pro veřejnost uzavřen