Mikulov

Kapličky

Výstavba kapliček probíhala s největší pravděpodobností ve dvou časových osách. Dle rytiny města z roku 1673 lze usuzovat, že do komplexu původní křížové cesty z roku 1630 patřily kaple č. 1, 8, 10, 11, 12, 13 a 14. S přispěním zbožných mikulovských občanů bylo potom v letech 1750-1776 vybudováno i šest „skalních“ kapliček s dnešním pořadovým číslem 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a konečně kousek pod vrcholem i kaplička č. 9.

Co se týče umělecké výzdoby jednotlivých kapliček, která se alespoň částečně dochovala do současnosti, spadá do čtyř časových období. Sochařská výzdoba v dnešních kapličkách 1-7 vznikla kolem roku 1700, freska na stěně v osmé kapličce pochází pravděpodobně ze třetí čtvrtiny 18. století, malba na dřevě v kapličce č. 9 je z let 1862-1865 a nástěnná freska v jedenácté kapličce vznikla roku 1952.

Kaplička č. 1 – Ježíšovo loučení s Pannou Marií
Patří do komplexu původních sedmi zastavení křížové cesty. Sochařská výzdoba vznikla kolem roku 1700 a představuje scénu loučení Krista se svou matkou.

Kaplička č. 2 – Ježíšova modlitba v Getsemanech
Jedná se o první ze souboru šesti „skalních“ kapliček zahloubených do skály a je součástí mladšího souboru kapliček, tedy z roku 1776. Sochařská výzdoba vznikla kolem roku 1700 a představuje scénu modlícího se Krista v Getsemanské zahradě.

Kaplička č. 3 – Spící učedníci v Getsemanech
Patří rovněž do souboru „skalních“ kapliček dokončených roku 1776. Sochařská výzdoba pochází zhruba z roku 1700 a je tedy rovněž starší. Tři ležící sochy představují spící apoštoly, kteří měli v Getsemanské zahradě bdít, zatímco se Ježíš modlil.

Kaplička č. 4 – Ježíš bičován
Další tzv. „skalní“ kaplička shodného stáří i sochařské výzdoby jako dvě předcházející. Motiv sousoší znázorňuje bičování Ježíše při výslechu u římského místodržícího Piláta.

Kaplička č. 5 – Ježíš trním korunován
Kaplička i její sochařská výzdoba pochází se shodného období jako u tří předcházejících. Výjev tří soch znázorňuje scénu, kdy je Ježíšovi nasazena trnová koruna, oblečen šarlatový plášť a do rukou dán rákos místo žezla.

Kaplička č. 6 – Ježíš odsouzen a posmíván
Další ze souboru „skalních“ kapliček shodného data dokončení i zhotovení sochařské výzdoby. Jedna socha představuje zmučeného Ježíše, druhá neznámou postavu v pokleku, která se Ježíšovi posmívá.

Kaplička č. 7 – Ježíš nese kříž
Poslední ze souboru „skalních“ kapliček dokončených v roce 1776. Socha vzniklá kolem roku 1700 znázorňuje Ježíše klesajícího pod tíhou neseného kříže.

Kaplička č. 8 – Ježíšovo setkání s Veronikou
Tato kaplička patří do souboru původní křížové cesty dokončené kolem roku 1630. V souvislosti s dostavbou celé křížové cesty v roce 1776 byla opatřena novou ikonografickou výzdobou – nástěnnou freskou, která představuje motiv setkání Ježíše s jeruzalémskými ženami.

Kaplička č. 9 – Ježíšův pád pod křížem
Kaplička pochází z doby mezi léty 1750–1776 a byla jistě vyzdobena scénou představující deváté zastavení, tedy Ježíšův třetí pád pod křížem. Původně byl tento motiv rovněž znázorněn nástěnnou malbou, který však nepřečkal dlouhé období chátrání křížové cesty po jejím zrušení. Při obnově křížové cesty v roce 1865 byl do ní umístěn obraz se stejným motivem malovaný na dřevě.

Kaplička č. 10 – Ježíš svlékán z roucha Patří k původním objektům křížové cesty dokončených v roce 1630. Její původní ikonografická výzdoba se bohužel nedochovala. Dnes ji zdobí nástěnná malba s motivem Ježíše svlékaného z roucha.

Kaplička č. 11 – Ježíš přibíjen na kříž
Kaplička stojící těsně pod vrcholem Svatého kopečku je součástí původního komplexu z roku 1630. Původní výzdoba zřejmě kopírovala osud kapličky č. 8. Dnešní výzdoba je mnohem mladší, neboť pochází z roku 1952 a jejím autorem je akademický malíř Rudolf Gajdoš.

Kaplička č. 12 – Zastavení Panny Marie Bolestné
Je součástí původních staveb z roku 1630 a dnes je využívána pro poutní bohoslužby pod širým nebem. Její umělecká výzdoba se však nedochovala.

Kaplička č. 13 – Snímání z kříže. Jedná se o malou kapličku, která patří k původním objektům křížové cesty dokončených v roce 1630. V současné době je kaple vyzdobena motivem Snímání z kříže.

Kaplička č. 14 – Vzkříšení. Kaplička je situována za kaplí Božího hrobu jako poslední stavba tohoto areálu. Patří k původním objektům křížové cesty dokončených v roce 1630. Její původní ikonografická výzdoba se nedochovala a byla tedy doplněna nástěnnou malbou s motivem Vzkříšení.