Mikulov

Zvonice

V roce 1632 vyrostla na vrcholu Svatého kopečka stavba samostatně stojící zvonice – kampanila. Za příznivého počasí můžete nádherný hlas zvonu slyšet až do vzdálenosti 20 km od Mikulova.

 Zvonice po opravě 2015, Josef Hromek Expozice v 2. NP zvonice, Josef Hromek Expozice v opravené 2. NP zvonice, Josef Hromek Interiér zvonice po opravě, Josef Hromek Panel expozice ve zvonici, Josef Hromek Zvonice s kaplí sv. Šebestiána po opravě 2015, Josef Hromek

Ve zvonici byl nejprve zavěšen jeden velký zvon - sv. Šebestián, brzy však byl doplněn o zvon menší – sv. Annu. Již roku 1663 byla zvonice poprvé poškozena požárem, oprava byla provedena roku 1669. V roce 1767 po úderu blesku vyhořela zvonice znovu a oba zvony byly požárem roztaveny. V roce 1768 dostala zvonice nový mohutný zvon, ulitý z roztaveného starého. Jeho celková hmotnost činí 4360 kg, průměr zvonu je 185 cm, výška 165 cm a k jeho rozhoupání je třeba 4 zvoníků. Tento zvon už přestál všechna poškození i útrapy stavby a tak je používán až dodnes a to zejména ke slavnostnímu vyzvánění.

Po odsvěcení kaple sv. Šebestiána a kaplí křížové cesty v roce 1786 tak svému účelu sloužila jen zvonice. V roce 1865 byla zvonice opravena spolu s obnovou celé křížové cesty. Po druhé světové válce začal zájem o celou křížovou cestu postupně upadat. Věž zvonice se tak stala nadlouho stanovištěm hlídek pohraniční stráže, a to až do roku 1989.

Předposlední větší oprava zvonice proběhla roku 1991, kdy jarní vichřice strhla velkou část krytiny střechy. Proto bylo v tom roce přistoupeno k její celkové výměně a lešení bylo současně využito i k celkové opravě vnějších omítek. Celková obnova vnitřních i vnějších prostor kaple svatého Šebestiána byla provedena v období let 2014 - 2015.

Otevírací doba

červenec, srpen
sobota 10.00–16.00
neděle 10.00–14.00