Mikulov

Více informací

Ilustrační obrázekVrch Turold je budován bělošedým, na fosílie bohatým ernstbrunským vápencem, na jehož zvětralý povrch diskordantně nasedají svrchnokřídově vápenaté jílovce až pískovce klementských vrstev. Vápence zde byly již lámány od roku 1873 do roku 1934. Těžba odkryla několik jeskyní už v 19 století, mezi nimi i záhy zničenou , archeologicky významnou Turoldovu jeskyni.
Nejstarší zpráva o jeskyních na Turoldu pochází již z roku 1669, kdy vyšla ve Vídni latinsky psaná lékařská kniha mikulovského rodáka Jana Ferdinanda Gertova z Todtenfeldu s názvem „ Tartaro-Mastix Moravice ect“. Zde autor popisuje nálezy fosilních kostí v krasových chodbách Turoldu. Výstižný popis jeskyně, lze najít v prvním svazku druhého dílu rozsáhlé topografie Moravy „Die Markgrafschaft Mähren topographisch, statistisch und historisch geschildert“ z let 1835 -1842, jejímž autorem je Gregor Wolny.
V roce 1951 se podařilo objevit torzo zničené Turoldovy jeskyně, kdy ve východní lomové stěně bylo objeveno 400 metrů chodeb, síní a dómů. Tato jeskyně dostala název jeskyně Na Turoldu a byla od roku 1958 do roku 1967 zpřístupněna pro veřejnost. Po ukončení činnosti v jeskyni a nezájmu úřadů o tento krasový fenomén nastala v jeskyni několikaletá devastace, která trvala až do roku 1974.
Od roku 1976 je jeskyně v péči speleologů ZO ČSS v Mikulově, kteří postupně pronikali do dalších větví jeskynního systému a v roce 2002 našli propojení s vedlejší jeskyní Liščí díra. Jeskyňáři po dvouletých úpravách a za finanční pomoci MÚ v Mikulově, jeskyni Na Turoldu v květnu 2004 otevřeli pro veřejnost. Návštěvníkům je jeskyně z důvodů zimoviště kriticky ohroženého druhu netopýra vrápence malého otevřena od dubna do konce října. Mezi další pravidelně zimující druhy patří netopýr velký, netopýr vodní, netopýr brvitý, netopýr řasnatý, netopýr vousatý, netopýr dlouhouchý.
1.dubna 2006 vznikla nová státní organizace Správa jeskyní ČR, kterou je Správa jeskyně Na Turoldu součástí.
Návštěvníci si mimo jiné mohou prohlédnout v PR Turold panely naučné stezky Turold, kde získají informace o rostlinách, živočiších, geologické stavbě, paleontologických a archeologických nálezech a jeskyni Na Turoldu. V roce 2006 byl na umělém náspu vybudován Geopark, ve kterém se tyčí 17 druhů hornin z různých částí naší republiky. Ty byly vybrány tak, aby reprezentovaly co nejširší škálu typických zástupců naší geologické historie.
Jeskyně Na Turoldu vytváří s jeskyní Liščí díra systém, která tvoří svojí délkou 2 950 metrů, největší jeskynní systém v druhohorních vápencích v České republice.

Zobrazit na mapě

Zobrazit na mapě Jeskyně na Turoldu