Mikulov

Více informací

Ilustrační obrázekJeden z nejstarších a nejrozsáhlejších židovských hřbitovů u nás pochází patrně již někdy z poloviny 15. století, když byla v Mikulově založena židovská obec. Rozkládá se na západním svahu Kozího vrchu, přístupný je od jihu, od města. Díky konfiguraci terénu má hřbitov velmi nepravidelný tvar a jeho výměra činí téměř 20 000 m2. Z podoby hřbitova je možné vysledovat tři fáze postupného rozšiřování, nejstarší je jihovýchodní část podél východní zdi mezi dnes zazděným vstupem a památníkem obětem I. světové války s původní vstupní cestou. Počátkem 17. století byla plocha hřbitova rozšířena o severovýchodní část až po západní zeď a uličku za rabínským vrškem, kde byli pochováváni místní rabíni, později též moravští zemští rabíni. Jedná se o nejcennější část hřbitova, která je nejčastěji navštěvovaná. Svůj současný rozsah hřbitov získal koncem 19. století připojením pozemku na severní straně za rabínským vrškem s malou brankou v západním rohu. V jižní části hřbitova byl upraven nový vstup s kovanou vstupní brankou. Zde byla postavena nová obřadní síň s márnicí v historizujícím slohu podle návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera (1898).

Celý hřbitov je obehnán masivní ohradní zdí z kamene a cihel, pocházející pravděpodobně z 60. let 18. století. Na hřbitově je možné nalézt kolem 4 000 náhrobků, umístěných v hustých nepravidelných řadách ve směru východ-západ, velmi názorně ilustrujících vývoj židovské funerální plastiky na Moravě.

Koncem 19. století byl celý areál rozdělen do sedmi skupin a řad, označených kombinací římských a arabských číslic. Nejstarším dochovaným čitelným náhrobkem je náhrobek Samuela ben Leb Aškenaziho z r. 1605.

Kromě náhrobků je na židovském hřbitově instalován pomník 25 padlým mikulovským vojákům v letech I. světové války a 21 židovským vězňům z Maďarska, zastřelených Němci v Mikulově 15. dubna 1945. Tento byl odhalený v roce 1975. Současným majitelem hřbitova je Židovská náboženská obec v Brně, která v současné době zahájila práce na celkové údržbě tohoto areálu.

Zobrazit na mapě

Zobrazit na mapě Židovský hřbitov