Mikulov

Hranice v lokalitě

V lokalitě Portz Inselu v období od 17. století docházelo k častým změnám průběhu hranice mezi územím našeho státu a Rakouska.

Tato hranice vždy současně tvořila hranici mezi panstvím Mikulov a rakouským panstvím Steinebrunn. Když ale František kardinál Dietrichstein spojil ve svých rukou držbu obou těchto panství, politická a majetková hranice se stala pouze teoretickou, ovšem s velkým symbolickým významem. Došlo tak totiž k naplnění knížecích ambicí dietrichsteinského rodu.

Mapa z roku 1672

Pohledová mapa mikulovského panství zhotovená roku 1672 Clemensem Beuttlerem z Ebelberga pro knížete Ferdinanda z Dietrichsteina. Výřez dochovaného fragmentu zachycuje průběh moravsko-rakouské hranice v 17. století. Zdroj: Mapa mikulovského panství z roku 1672, sbírka Regionálního muzea v Mikulově, inv. č. 4872. Upraveno.

1. vojenské mapování z let 1764–1768

1. vojenské mapování z let 1764–1768 zachycuje průběh hranice vedené jižním okrajem ostrova Portz Insel.
Zdroj: První vojenské mapování, mapový list Dolní Rakousko, mapa 23, Rakouský státní archiv/vojenský archiv, Vídeň.

Historická mapa z 18. století

Na historické mapě rybniční soustavy na potoku Mühlbach (dnešní Rybniční potok) z období 1773–1781 je vidět, že hranice probíhá středem ostrova Portz Insel. Zdroj: První vojenské mapování, mapový list Dolní Rakousko, mapa 23, Rakouský státní archiv/vojenský archiv, Vídeň. Upraveno.

Výřez mapy stabilního katastru z roku 1826

Do tohoto staršího mapového podkladu byla později zakreslena nově budovaná železnice (1872). V té době byl již původní rybník vysušen (1855–1857). Zdroj: Císařské povinné otisky stabilního katastru – Morava a Slezsko. Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, www.cuzk.cz. Upraveno.

publicita