Mikulov

Hlavní stránka > Turistika > Historie a památky > Portz Insel > Krajina v okolí Portz Inselu

Krajina v okolí Portz Inselu

Krajina dnešní nivy toku Včelínek (německy Niklasgraben), pramenícího nedaleko v Rakousku jižně od Mikulova, má bohatou a různorodou historii.


Dříve zde zřejmě protékal mohutnější vodní tok, odpovídající dnešní řece Dyji, nyní obtékající severně Pavlovské vrchy, a to ve vrstvách uložených v druhohorách a zejména v třetihorách. Vznikaly zde sedimentované půdy s výrazným zasolením a také se sirnými prameny. Proto zde již od středověku člověk budoval a provozoval rybníky.

V nejbližším okolí to nyní jsou rybník Nový a Sedlecký rybník, vzdáleněji rybník Šibeník, rybníky Horní a Dolní Mušlovský na okraji Mikulova nebo opačným směrem soustava Lednických rybníků s největším moravským rybníkem Nesyt. Postupně zde tak vznikaly různorodé biotopy, více či méně ovlivněné vodou. V oblasti nivy najdeme smíšené jasanovo-olšové i smíšené lužní lesy, největší plochy ale tvoří mokřadní vrbiny a rákosiny. Místně je doplňují pole a nově u zámečku i vinice.

Velmi zásadně se na vzhledu okolí, blízkého i širšího, území Portz Insel projevilo vybudování železniční trati (Břeclav – Znojmo) a také tzv. pohraniční pásmo.

Pohled na letohrádek Portz Insel u Nového rybníka

Pohled na letohrádek Portz Insel u Nového rybníka

Horní Mušlovský rybník a Pohled na Svatý kopeček v Mikulově

Horní Mušlovský rybník                                                        Pohled na Svatý kopeček v Mikulově

publicita