Mikulov

Chráněná příroda

Na území přibližně jednoho čtverečního kilometru je zastoupena pestrá škála různých režimů ochrany přírody a krajiny. Rybník Nový a přilehlé okrajové vrbové a topolové porosty severně od železnice a Sedlecký rybník s pozemky až k Sedleci u Mikulova jsou součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava a jsou začleněny do I. až III. zóny ochrany, stejně tak patří i do ptačí oblasti (Natura 2000), která je vymezena shodně s územím CHKO. Spolu s částí podél státní hranice patří i do Biosférické rezervace Dolní Morava (UNESCO).

Maloplošných chráněných území je okolo Portz Inselu několik. V CHKO Pálava se jižně od Mikulova vypíná Přírodní rezervace (PR) Šibeničník, na dohled je i „mikulovská“ PR Svatý kopeček, severně se pak rozkládá PR Liščí vrch a u obce Sedlec u Mikulova Národní přírodní rezervace (NPR) Slanisko u Nesytu. Velmi zajímavá je i nedaleká pískovna Mušlov (návrh přírodní památky) se svými nálezy druhohorních schránek měkkýšů a žraločích zubů. Nejblíže, ale již mimo CHKO, se nachází Přírodní památka (PP) Skalky, vymezená podél státní hranice, nebo PP Paví kopec, obklopená polem.

Podmáčené okrajové části Nového rybníka

Podmáčené okrajové části Nového rybníka

Zrzohlávka rudozobá

Zrzohlávka rudozobá

Ohryz Bobra evropského

Ohryz bobra evropského

Moudivláček lužní

Moudivláček lužní

Prstnatec pleťový

Prstnatec pleťový

publicita