Mikulov

Přírodní rezervace

PR Liščí vrch

Rezervace severně od obce Sedlec chrání suché trávníky, úhory a křoviny s mnoha zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů. Příkladem je len chlupatý, jenž svým plošným letním kvetením dává území blankytně modré zabarvení. Území patří do Mikulovské vrchoviny.

 

NPR Slanisko u Nesytu

Naše největší slanisko (7 ha) v sousedství obce Sedlec a největšího moravského rybníka Nesyt. Slanistý charakter půdy v rezervaci způsobuje vyplavování solí ze spodních vrstev, vyskytují se zde i sirné prameny. Rostliny, např. hvězdnici slanistou, jitrocel přímořský nebo bahenku šášinovitou, přizpůsobené takovému prostředí označujeme jako „halofyty“.

 

PP Paví kopec

Plocha uprostřed polí jižně od obce Sedlec s teplomilným stepním trávníkem, na němž na jaře vykvétají koniklece velkokvěté a hlaváčky jarní. V létě významná hmyzí lokalita.

 

PP Skalky u Sedlece

Několik opuštěných zemních jam (lůmků) po těžbě vápenců z bloků uložených v píscích. Lokalita je vedena jako geologická zajímavost pro bohatý výskyt zkamenělin z třetihorních bádenských moří.

 

Kytky vyskytující se v přírodních rezervacích

Hlaváček jarní

Hlaváček jarní

Kavyl sličný

Kavyl sličný

Koniklec velkokvětý

Koniklec velkokvětý

Len chlupatý

Len chlupatý

Vstavač vojenský

Vstavač vojenský

publicita