Mikulov

Projekt Portz Insel

Projekt Mikulov, Portz Insel – zpřístupnění a obnova komponované historické krajiny realizovalo město Mikulov společně s partnery – obcí Sedlec u Mikulova a s rakouskou obcí Drasenhofen.


Příprava projektu započala již v roce 2016, kdy proběhla řada jednání s dotčenými vlastníky pozemků a dotčenými orgány státní správy a byly učiněny další přípravné kroky. V roce 2018 byla schválena dotace pro realizaci projektu z programu INTERREG V-A, spolupráce Rakousko – Česká republika 2014–2020. V období od září 2018 do září 2020 se pak uskutečnil samotný projekt. Hlavním cílem realizace bylo obnovit a zpřístupnit historický cihelný most s patnácti mostními oblouky, který je součástí areálu nemovité kulturní památky letohrádku Portz Insel ze 17. století. Opravený most byl současně zpřístupněn vybudováním a obnovením historické cestní sítě na katastrech obcí Mikulov – Sedlec u Mikulova – Drasenhofen.

Tímto krokem vzniklo chybějící napojení cyklostezky ve směru z Mikulova do Rakouska v této lokalitě. Neméně důležitými aktivitami projektu byly také vznik naučné stezky s šesti panely a odpočinkovými místy na trase obnovených cest, které umožní lepší orientaci návštěvníků lokality, a vydání brožury o významu této historické lokality s obnovenou památkou.

 

Příprava projektu, očištěný most, květen 2016

Foto: Ing Josef Hromek

Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most Očištěný most

publicita