Mikulov

Proč byl projekt realizován

Projekt vznikl z důvodu obnovy historicky velmi cenného území nacházejícího se jižně od rybníku Nový, tedy v oblasti současného poloostrova Portz Insel. Toto území bylo součástí komponované úpravy příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat již v 17. století kardinál Dietrichstein. Jednalo se o jednu z prvních velkoryse urbanizovaných příměstských krajin na Moravě a pravděpodobně i v širším prostoru na sever od Alp.

Na ostrově v rybníku Portz (dnes Nový rybník) vyrostl letohrádek s květinovou výzdobou a lesní zahradou (oborou). Tento ostrovní areál, přístupný po dlouhém cihlovém mostu na obloukových pilířích a s městem Mikulov propojený dva a půl kilometru dlouhým oboustranným stromořadím lemujícím příjezdovou kočárovou cestu, byl mimořádným architektonickým dílem své doby.

Ještě koncem 19. století byl historiky označován za krajinářský klenot jedinečné krásy. Přibližně po 250 letech však začal postupný úpadek této komponované krajiny, a to v důsledku vysušení rybníku Portz v roce 1855, jeho původní výměra byla asi 100 ha, a také v souvislosti s realizací železnice, vedoucí přes toto území, v roce 1872. V polovině 20. století byl sice rybník ve své severní části částečně obnoven, nicméně po zřízení hraničního pásma byl již téměř úplný zánik původní komponované krajiny nevyhnutelný.

 

Stav mostu před opravou, rok 2015

Foto: Ing. Josef Hromek

Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou Most před opravou

publicita