Mikulov

Zajímavosti

Čestný dvůr

Čestný dvůr v nejnižší úrovni zámeckého komplexu vznikl během stavebních úprav zámku po zhoubném požáru v roce 1719. Sochařská výzdoba čestného dvora je dílem Ignáce Lengelachera, autorem dvoukřídlé kované brány do zámecké zahrady je umělecký zámečník Heinrich Gottfried Forster. Čestný dvůr, důležitý prostor novověkých šlechtických sídel, přímo navazoval na nástupní prostor na cestě do zámku, který se svými výstavnými domy představovalo náměstí s radnicí a kostelem sv. Anny.

Vstup do zámeckého sklepa

Na předhradí u tzv. Udírenské věže byl za přestavby zámku kardinálem z Dietrichsteina vybudován u hradby prvního předhradí trakt s divadelním sálem, připomínaným roku 1640, a vysokým sklepením. Sem byl v roce 1643 umístěn obří sud na desátkové víno o obsahu 1014 hl z dílny brněnského bednáře Kryštofa Špechta.

Zámecká knihovna

V prostorách dnešní zámecké knihovny byl původně divadelní sál, zbudovaný Františkem z Dietrichsteina a poprvé připomínaný roku 1640. Rozsáhlá kardinálova knihovna byla tehdy na jiném místě a z velké části se stala kořistí švédských vojáků, kteří město a zámek dobyli v roce 1645 a ve 48 sudech ji odvezli do Švédska. Dnešní knihovna, čítající kolem 11 000 svazků, pochází až od dalších generací Dietrichsteinů i spřízněných šlechtických rodů, nemalý podíl tvoří knihy z bývalého piaristického gymnázia.

Břitová věž

Břitová věž byla postavena v čele severního předhradí v rámci rozsáhlé přestavby hradního areálu realizované před koncem 13. století Lichtensteiny. Břitem se opatřovaly útočištné věže, které mohly být ostřelovány pouze z jedné strany, a to právě ve směru předpokládané palby. Podobnou věž můžeme nalézt na hradech Bítově či Svojanově, v Čechách pak na Zvíkově a Strakonicích.

Hlavní věž

Štíhlá věž, stojící na skalisku mezi prvním a druhým nádvořím, patří mezi nejstarší stavby na hradním vrchu. Před rokem 1380 v ní Lichtensteini zřídili osmibokou kapli Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Za přestaveb zámku byla věž opatřena štíhlou jehlanovitou střechou, teprve během rekonstrukce po požáru roku 1945 ji nahradila dnešní barokní báň.