Mikulov

Základní informace

Turistické informační centrum Mikulov poskytuje své služby již od roku 1993 a řadí se mezi první informační centra v České republice. Po dobu své existence se stalo významným partnerem při rozvoji cestovního ruchu města Mikulova a turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál.

Odbornou způsobilost centra dokazují i významná ocenění:

 • člen Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR – klasifikační třída B
  (certifikát k náhledu zde)
 • člen Asociace turistických informačních center ČR (Členský list A.T.I.C . ČR)
 • člen sítě turistických informačních center regionu Zahrada Evropy, 1. kategorie
 • člen sítě turistických informačních center regionu Slovácko, regionální TIC
 • člen sítě turistických informačních center Jihomoravského kraje
 • oficiální turistické informační centrum České republiky, CzechTourism
 • Nejlepší informační centrum České republiky v soutěži Náš kraj, 1. místo v roce 2004 (diplom)
 • Druhé nejaktivnější turistické informační centrum v Jihomoravském kraji za roky 2007, 2008
 • 3. místo z Jihomoravského kraje za aktivní přístup při zadávání informací na turistický webový portál www.jizni-morava.cz v roce 2010 (diplom)
 • Informační centrum 2012 Jihomoravského kraje (diplom)

Úspěšná činnost Turistického informačního centra Mikulov je zejména díky finanční podpoře Města Mikulova, Jihomoravského kraje a DSO Mikulovsko, ale také díky spolupráci s místními podnikateli a s těmi, kteří nám po celé roky obětavě a nezištně pomáhali.

Zřizovatelem a zároveň provozovatelem centra byla do června roku 2011 nezisková organizace ADONIS – Agentura pro trvale udržitelný rozvoj působící v Mikulově od roku 1991 jako základní organizace Českého svazu ochránců přírody zaměřená na problémy rozvoje jihomoravského venkova. Její hlavní činností je podpora rozvoje šetrné turistiky a ekologického zemědělství (vinařství) v oblasti BR Dolní Morava. Adonis již od svého založení spolupracuje na mnoha komunikativních a společensky prospěšných projektech s obcemi a organizacemi v regionu i mimo něj. Od 1. července 2011 Adonis založil obecně prospěšnou společnost Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s. a tím oddělil činnost informačního centra v plném rozsahu od kmenové organizace.

Statistika návštěvnosti Turistického informačního centra Mikulov:

Statistika návštěvnosti Turistického informačního centra Mikulov a prohlídkových objektů:


Mezi nejvýznamnější realizované projekty patří:

 • Turistické informační centrum Mikulov (2000-2015)
 • Turistická informační centra – podpora šetrné turistiky v CHKO Pálava a BR Dolní Morava
  (MŽP 2005, JMK 2005)
 • CZ.04.1.03/4.2.16 Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v
  Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina (OP RLZ 2006–2008)
 • CZ.04.1.05/4.1.68.1/1754 Nové produkty a marketing turistické destinace SLOVÁCKO
  (SROP 2005–2006)
 • CZ.04.1.03/3.3.11.3/3159 Rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání podnikatelů a pracovníků v cestovním ruchu (OP RLZ 2006–2007)
 • Zkvalitnění služeb Turistického informačního centra Mikulov (JMK 2006-2015)
 • Hlavní turistické produkty regionu Slovácko na rok 2007
 • Nové produkty a marketing turistické destinace Slovácko (SROP 2004–2006)
 • Hlavní turistické produkty regionu Slovácko na rok 2007 (SROP 2007-2008)
 • Tvorba a propagace specifických produktů, realizace marketingové kampaně v turistické oblasti
  Pálava a LVA (ROP 2009-2011)
 • Jantarová stezka - spolupráce moravsko-slovenského příhraničí při tvorbě a marketingu turistických produktů
  (SR-ČR 2009-2011)
 • Pověsti kraje pod Pálavou a regionu Weinviertel (FMP Rakusko-ČR 2009-2010)
 • Kniha Pod tvými ochrannými křídly, Od svaté chýše loretánské k hrobnímu kostelu Dietrichsteinů (FMP jižní Morava - Dolní Rakousko 2014)
 • Turistická informační centra v CHKO Pálava a BR Dolní Morava

Kontaktní spojení na provozovatele

 • Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.
 • Náměstí 158/1
 • 692 01 Mikulov
 • IČ: 292 78 511
 • DIČ: CZ 29278511
 • tel./fax: +420 519 510 855
 • mobil: +420 724 987 900
 • e-mail: tic@mikulov.cz
 • web: www.mikulov.cz