Spolek přátel Mikulova

V roce 2001 vznikl Spolek přátel Mikulova jako dobrovolné a nezávislé sdružení s cílem oslovovat a sdružovat sympatizanty města Mikulova a vytvořit platformu pro všechny, kterým není Mikulov lhostejný. Jeho cílem je také oslovovat a sdružovat přátele a sympatizanty města Mikulova, být partnerem města Mikulova při řešení problémů a iniciovat, podporovat a podílet se na přípravě a realizaci projektů zaměřených na rozvoj komunitní spolupráce, orientovaných na znovuoživení Mikulova.

Möchten Sie mehr wissen?
kontaktiere uns
Ing. Marie Leskovjanová
Náměstí 27
692 01 Mikulov
+420 519 512 368
marieleskovjanova@seznam.cz

Kontaktiere uns

Wenn Sie an unseren Dienstleistungen interessiert sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beantworten Ihre Frage schnellstmöglich, spätestens am nächsten Werktag.

Standort auf der Karte