Menu Zavřít

Město Mikulov

informace pro občana

Co je u nás nového

Aktuálně z Mikulova

06.12.2023
Jak probíhá zimní údržba silnic a chodníků v Mikulově?
Jak probíhá zimní údržba silnic a chodníků v Mikulově? Zima dorazila se vším všudy. Sněhová nadílka je radost, ale znamená také okamžité zahájení zimní údržby. Ta probíhá podle jasně stanového plánu. Technika vždy zajišťuje nejprve schůdnost a sjízdnost nejvíce frekventovaných míst, a to jak místních komunikací (silnic), tak pěších komunikací (chodníků). Část ulic v rámci Mikulova udržuje městská firma TEDOS Mikulov s.r.o., další část obstarává Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Konkrétně se jedná o ulice Bezručova, Hliniště, Gagarinova, 22.dubna, Brněnská od 22.dubna, Piaristů, Pod Platanem a Valtická. Veškeré pěší komunikace v zimě udržuje TEDOS. Bohužel není reálné okamžitě zasáhnout na celém území města. Proto se zimní údržba provádí postupně na základě plánu zimní údržby. Ten stanovuje tři kategorie komunikací (čtvrtá je bez údržby), a to podle důležitosti. Technika začíná u první, přechází na druhou a tak dále. Do první kategorie spadají nejfrekventovanější pěší komunikace, zejména ty v městském centru, autobusové zastávky a přístupy k nim, přístupy k zařízením integrovaného záchranného systému, ke školám, školkám, úřadům, zdravotním zařízením a přechody pro chodce. Do druhé kategorie patří spojovací a přístupové pěší komunikace a místa s hustším osídlením (např. sídliště). Jako poslední přichází na řadu málo frekventované místní a pěší komunikace. Z důvodu bezpečnosti probíhá zimní údržba za denního světla, v noci jen v nutných případech a v místech, která jsou osvětlená. Odklízení sněhu se provádí především mechanicky. Posyp solí je účinný až pokud zbytková výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Náledí a ujeté sněhové vrstvy je možné odstranit až na 1 -2 cm tenkou vrstvu. Jakmile se zvýší venkovní teplota a hrozí pád sněhových ploten a rampouchů ze střech, dojde k uzavření rizikové části chodníku na nezbytně nutnou dobu. Prosíme všechny obyvatele města o zvýšenou pozornost. Zároveň děkujeme všem, kteří pomáhají se zimní údržbou odklízením sněhu nebo posypem ledovky v bezprostřední blízkosti svých domů. Kompletní plán zimní údržby najdete ZDE Přílohy
05.12.2023
Budovu mikulovského nádraží by měl nahradit nový dopravní terminál
Nádražní budova stojí v Mikulově od druhé poloviny 19. století a naposledy byla rekonstruována v roce 1992. Jednání o dalším osudu historické budovy probíhají mezi majitelem stavby, kterým je Správa železnic, a městem Mikulov od roku 2019. I přes původní snahy o záchranu budovy nakonec vedení města souhlasilo s její demolicí a spoluúčastí na architektonické soutěži pro nový dopravní terminál. Důvodem byly neúměrné náklady na opravu objektu a technické limity ochranného pásma železnice, které by znamenaly další navýšení investice.   Nádražní budova v železniční stanici Mikulov na Moravě je v majetku Správy železnic (dále jen SŽ). „Správa železnic se rozhodla objekt zbourat, protože pro něj nemá využití, které by obhájilo vysoké náklady na jeho rekonstrukci. Budova je ve velmi špatném technickém stavu a její oprava by si vyžádala náklady v částkách vyšších desítek milionů korun. Na počátku roku 2022 Komise výstavby a architektury města Mikulov ze stejného důvodu nedoporučila převzít budovu do majetku města. Navrhla stát se partnerem při přípravě nové podoby železniční stanice a přilehlého území autobusových zastávek a trvat na vypsání společné architektonické soutěže. Bývalé vedení města další jednání nerozvíjelo, a SŽ proto pokračovalo v přípravě demolice. Současné vedení města obnovilo jednání se SŽ o spoluúčasti na architektonické soutěži pro dopravní terminál, který bude vyhovovat potřebám obyvatel města a jeho návštěvníkům,“ vysvětluje místostarosta Ivo Hrdlička.   SŽ a město Mikulov proto budou dále rozvíjet projekt nové budovy, která by odpovídala skutečným nárokům dráhy a případně služeb poskytovaných městem. V plánu je vybudovat integrovaný terminál hromadné dopravy. Ten by měl zajistit společné zázemí pro cestující, kteří využívají vlakovou, autobusovou a automobilovou dopravu.     „Lokalitu kolem současného nádraží musíme nahlížet v širším kontextu. Proto bude technická studie řešit celou zájmovou lokalitu – nádražní budovu, autobusová stanoviště, centrální odstavné parkoviště, výjezdové centrum IZS a  volnočasovou plochu,“ doplňuje místostarosta.   SŽ a město Mikulov v současné době připravují zadání pro architektonickou soutěž, resp. soutěž na návrh „architektonicko-technického“ řešení dané lokality. Výslednou podobu nového dopravního terminálu vyhodnotí společná hodnotící komise obou zainteresovaných stran.   O dalším postupu vás budeme informovat.   Přílohy

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Mikulov

Telefon +420 519 444 555
Poloha
Městský úřad Mikulov
Náměstí 158/1
692 20 Mikulov
Pondělí
8:00 - 17:00 hod.
Úterý
8:00 - 14:00 hod.
Středa
8:00 - 18:00 hod.

Výpis aktuálních zveřejnění

Úřední deska

07.12.2023 22.12.2023
05.12.2023 20.12.2023

Zveřejnění č. 26/MA-2023 (poskytnutí nebytových prostor do výpůjčky)

Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: Majetkoprávní odbor
05.12.2023 05.12.2024
05.12.2023 14.12.2023

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Mikulov

Pozvánky na zasedání zastupitelstva, Odbor: Vedení města
01.12.2023 18.12.2023

Stanovení PUP OOP: Přechodná úprava provozu - Adventní Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí
01.12.2023 19.12.2023

Zveřejnění č. 25/MA-2023 (změna nájemní smlouvy)

Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: Majetkoprávní odbor
30.11.2023 22.12.2023

Zveřejnění č. 10/B-2023 byt č. 9 na ul. Vídeňská 17

Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: Majetkoprávní odbor
30.11.2023 22.12.2023

Zveřejnění č. 11/B-2023 byt č. 4 v BD na ul. Vídeňská 17

Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: Majetkoprávní odbor