Menu Zavřít

Město Mikulov

informace pro občana

Co je u nás nového

Aktuálně z Mikulova

23.03.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne13.04.2023 od 08:00 do 12:00. ObecMikulov. Vypnutá oblast:Trafostanice Mikulov MLÝNSKÁ (700565) část ul. Pavlovská od č.p.525/38 po č.p.509/26, celá ul.Wolkerova (netýká se č.p.517/17), celá ul. Mlýnská, Vrchlického, Poštovní a Kamenný řádek, část ul. 1.května od č.p.713/68 po č.p.779/2, část ul. Česká od č.p.143/7 a 167/12 po č.p.745/21 a 1473/20, část ul. Koněvova od č.p.782/41 a 784/44 po č.p.806/17 a 804/26, část ul. Erbenova od č.p.729/21 poč.p.737/13, část ul. Kapucínská odběr Tenisový klub Mikulov, Odběratelská trafostanice Mikulov Gala (500568). Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivtewww.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení.EG.D, a.s.
23.03.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne11.04.2023 od 08:00 do 12:00. Obec Mikulov. Vypnutá oblast: Trafostanice Mikulov 22.DUBNA (500560) část ul. 22.dubna od č.p.1074/5 po č.p.1175/19, část ul.Brněnská od č.p.1619/31 a 1120/20 po č.p.8/3 a 89/8, část ul. U Staré brány parc.č.549/3 (garáž), část ul. Husova od č.p.81/15 po č.p.1707/3, část ul. Na Jámě od č.p.375/39 a 115/26 po č.p.348/1 aparc.139/10, část ul. Kozí hrádek od č.p.356/9 a 340/12 po parc.č.590 a č.p.353/5 (včetně č.p.1540/11a 357/10), od č.p.370/7 a 344/4 po č.p.1752/16 a 1739/14. Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetickézařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutnépředem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivtewww.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení.EG.D, a.s.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Mikulov

Telefon +420 519 444 555
Poloha
Městský úřad Mikulov
Náměstí 158/1
692 20 Mikulov
Pondělí
8:00 - 17:00 hod.
Úterý
8:00 - 14:00 hod.
Středa
8:00 - 18:00 hod.

Výpis aktuálních zveřejnění

Úřední deska

24.03.2023 08.04.2023
21.03.2023 07.04.2023

Zveřejnění č. 8/MA-2023 - pronájem nemovité věci na ul. Pavlovská 12

Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: Majetkoprávní odbor
20.03.2023 05.04.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Obecně závazné vyhlášky a nařízení, Odbor: Sekretariát tajemníka
17.03.2023 03.04.2023

veřejná vyhláška - oznámení neznámý vlastník: Žád. o společné povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí
16.03.2023 17.04.2023

usnesení o ustanovení opatrovníka

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sekretariát tajemníka
16.03.2023 17.04.2023

uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sekretariát tajemníka
14.03.2023 29.03.2023
10.03.2023 27.03.2023
10.03.2023 14.04.2023

Výběrové řízení - ředitel příspěvkové organizace Mikulovská sportovní

Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení), Odbor: Odbor finanční
07.03.2023 15.04.2023

Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov pro rok 2023

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční