Menu Zavřít
Participativní rozpočet 2024

Máte nápad, jak vylepšit své okolí? Může to být nová lavička, hřiště, cvičební prvek nebo výsadba zeleně. Přihlaste váš projekt a zapojte se tak do participativního rozpočtu.

Nejdříve posoudíme proveditelnost projektu. Tedy zda jeho realizaci nebrání nějaká technická či právní překážka, případně jiný záměr města.  Celý proces završí veřejné hlasování, ve kterém samotní občasné rozhodnou, který projekt bude realizován. Pro první ročník participativního rozpočtu vyčlenilo Město Mikulov částku 3 miliony korun. A protože jeden projekt může stát maximálně 700 tis korun, znamená to, že projektů může být realizováno více.

Pojďme společně tvořit Mikulov

„Participativní rozpočet je skvělý a osvědčený nástroj, díky kterému můžete rozhodnout, jak radnice naloží s částí peněz ročního rozpočtu.  Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo zvýší kvalitu života v něm. Vy, obyvatelé města, víte nejlépe, co vám zde schází nebo co je třeba vylepšit. Využijte této možnosti a pojďte tvořit Mikulov.“

Jitka Sobotková 
starostka města

 

Podávání návrhů spuštěno!

Návrhy do první kola participativního rozpočtu Tvoříme Mikulov můžete podávat od 1.11.2023 do 31.12.2023, a to buď elektronicky ZDE, nebo v listinné podobě na podatelnu městského úřadu. 

Tištěný formulář včetně všech náležitostí potřebných k přihlášení projektu si můžete stáhnout níže. V době podávání návrhů budou veškeré dokumenty zároveň k dispozici přímo na podatelně.

Harmonogram

 
Předkládání návrhů

1. 11. - 31. 12. 2023

Listopad
2023
Posuzování návrhů

1. 1. - 25. 2. 2024

Leden
2024
Propagace projektů
a navazující hlasování

26. 2. - 25. 3. 2024

Únor
2024
Vyhlášení výsledků

31. 3. 2024

Březen
2024
Realizace

od 1. 4. 2024

Duben
2024

Legenda

dokončeno
právě probíhá
nezahájeno