Menu Zavřít

Tichá linka na Městském úřadě Mikulov

3. 3. se po celém světě slaví Mezinárodní den sluchu. Jak zajistit, aby na úřadě při komunikaci s osobami se sluchovým postižením nedocházelo k nedorozumění, nepochopení či zkreslení informací? Umožňuje to bezplatná služba Tichá linka provozovaná obecně prospěšnou společností Tichý svět. Ta pomáhá lidem se sluchovým postižením skrze online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči s vyřízením všeho potřebného a nyní je nově zavedena i na Městském úřadě Mikulov.

Aby byl přístup ke službám na úřadě opravdu bez bariér, je na úřadě k dispozici notebook, pomocí kterého se proškolení zaměstnanci v případě jednání s klientem se sluchovým postižením spojí s kvalifikovaným tlumočníkem znakového jazyka či přepisovatelem mluvené řeči. Ti pak zajistí, aby klient bez pochyb porozuměl poskytovaným informacím.

Spustit Online tlumočení znakového jazyka